Navigera i Tv-guiden

Få koll på de program som visas. Via tv-guiden får du en presentation av alla program som visas i dina kanaler. 

Navigera i Tv-guiden

Tryck på GUL knapp på digitalboxens fjärrkontroll för att komma till Tv-guiden. Där får du en presentation av alla program som visas på dina kanaler.

Navigera mellan kanaler med upp- och nerpil. Vänster- och högerpil visar tidigare och senare programinformation. Använd knapparna för att spola framåt och bakåt för att bläddra en dag i taget.

Det lodräta blå strecket markerar nuvarande tid. Tryck på INFO för att se mer information om det valda programmet. Tryck på OK för att byta till vald kanal.

Om programmet har en play-ikon bredvid titeln finns programmet tillgängligt i dina Playtjänster och har spelats in. Du kan starta programmet från början genom att trycka på OK. När du startar om ett pågående program går det inte att spola framåt förbi nutid.

Om kommande program har en play-ikon bredvid titeln betyder det att programmet kommer att spelas in.


Sök program

Med tv-guiden kan du söka program genom att trycka på GUL knapp. Sök utifrån en eller flera av följande kategorier: dag, klockslag, programkategori, programtitel eller programkanal.

För att direkt söka ett program skriver du in titeln, eller del av titeln i fältet programtitel genom att använda fjärrkontrollens siffer- eller bokstavsknappar.


Påminnelse om program

Lägg in en påminnelse om ett kommande program genom att markera programmet och trycka på RÖD knapp. Ta bort påminnelsen genom att trycka på RÖD knapp igen.

Om du har lagt in en påminnelse om ett program kommer påminnelsen att visas i tv-bilden strax innan programmet börjar.

Spara eller dela den här guiden

Ange din e-post så mejlar vi en länk till den här guiden.

{{shareGuideController.model.emailStatusMessage}}

Ange ditt mobilnummer så skickar vi en länk till den här guiden.

{{shareGuideController.model.smsStatusMessage}}

SÖK SUPPORT