Fabriksåterställ Telia Play Hub

Om du upplever problem med din tv-box Telia Play Hub, så kan du testa att göra en fabriksåterställning. Tänk på att en fabriksåterställning tar bort alla inställningar i din tv-box.

Fabriksåterställ Telia Play Hub

Strömadapter

Koppla ur strömskabeln ur boxen

Koppla ur strömskabeln ur boxen

Ett gem

Håll knappen intryckt

På höger sida av boxen finns ett litet hål. Använd något smalt för att trycka in knappen tills du hör eller känner ett klick. Fortsätt att hålla knappen nedtryckt.

Strömadapter

Koppla in kabeln

Sätt tillbaka strömkabeln och vänta i ungefär 30 sekunder tills bootmenyn visas. Släpp sedan knappen.

WPS-knapp

Wipe data/factory reset

Välj alternativet wipe data/factory reset i bootmenyn och klicka på ok på fjärrkontrollen.

WPS-knapp

Välj factory data reset

Välj factory data reset och klicka på ok på fjärrkontrollen för att rensa boxen.

En fjärrkontroll

Bootmenyn visas igen

Bootmenyn visas igen. Välj Reboot system now och tryck på ok på fjärrkontrollen.

Fungerar inte din tjänst?

Vår automatiska felsökare hjälper dig att kontrollera ditt abonnemang samt pågående störningar. Kvarstår problemet efter detta kommer ditt ärende att felanmälas till oss.