VÅRA VILLKOR

Villkoren är en del av ditt avtal med oss. I Telias allmänna villkor för tjänster till konsumenter kan du läsa vad som gäller för dig och dina abonnemang.

  • Vad innehåller villkoren?
  • När får jag säga upp mitt avtal?
  • Vad innebär de nya villkoren som gäller från 25 maj 2018?

Vad innehåller villkoren?

Villkoren talar om hur du får använda våra tjänster, och vilka förutsättningar som finns när du ska använda dina tjänster. Här kan du bland annat läsa vad som gäller för dina fakturor, vad som gäller när det blir fel på tjänsten och hur vi hanterar dina personuppgifter.

När får jag säga upp mitt avtal?

Det är en månads uppsägningstid på dina tjänster. Har du bindningstid så upphör tjänsten vid bindningstidens slut (förutsatt att du en månad innan meddelar oss att du vill avsluta tjänsten).

När vi gör en ändring av villkoren, som den vi aviserar nu, har du rätt att säga upp din tjänst som vanligt. Du har också rätt att säga upp avtalet fram till dagen innan ändringen träder i kraft (senast 24 maj 2018) utan en månads uppsägningstid. Har du bindningstid som sträcker sig längre än 25 maj gäller den som vanligt med en månads uppsägningstid.

Vad innebär de nya villkoren?

  • Vi har gjort en tydligare beskrivning av hur vi behandlar personuppgifter i en egen sektion som inleder villkoren. Vi har också lagt ihop olika villkor "allmänna och särskilda" till ett dokument istället för två.
  • Vi har minskat tiden för villkorsändring från tre månader till en månad.
  • Vi har gjort ett antal mindre ändringar för att förtydliga villkoren.

Läs mer

DIN TRYGGHET HOS OSS

LÄMNA TILLBAKA OM DU INTE ÄR NÖJD

TELIAS TRAFIKHANTERING

close information navigation-arrow-down navigation-arrow-right panic playbutton