Telia Companys trafikhantering

Telia Company genomför trafikhantering av tekniska skäl och för våra kunders skull. Hanteringen omfattar prioriteringen av trafiken i våra nätverk. Utan adekvat trafikhantering kan vi inte vidmakthålla eller öka stabiliteten i våra nät.

Trafikhanteringen gör också att vi kan säkerställa att kundernas anslutning är fortsatt god även vid överbelastning, och den hjälper oss att leverera högsta möjliga kvalitet på våra tjänster, som till exempel IPTV-tjänsten. All IPTV-trafik (s.k. unicast och multicast) distribueras i ett separat virtuellt LAN för att säkerställa tjänstekvaliteten i accessnätet. Strömmande tv-signaler är känsliga för både fördröjningar och förluster av datapaket i nätet. Mobila nätverk är mycket känsliga för applikationer som slukar mycket bandbredd eftersom nätens kapacitet begränsas av det tillgängliga spektrumet. En begränsad bandbreddskapacitet måste delas av alla användare i en viss cell, och därför kan höganvändare i hög grad påverka upplevelsen för de andra användarna. För att maximera tjänsternas tillgänglighet för alla aktiva användare i en viss cell är det nödvändigt att upprätthålla nätverksoperatörernas förmåga att hantera trafiken.

Tjänster som är tidskritiska i bemärkelsen att de måste levereras i en sekvens, som rösttelefoni, har prioritet framför data om nätverket blir överbelastat. Det betyder inte att datalänken kopplas ifrån helt utan snarare att hastigheten minskar och ingen skillnad görs mellan olika innehållstjänster och applikationer på våra kunders Internettjänsten.

För att skydda våra kunder och nät och användare mot skräppost, virus och angrepp mot IT-system (s.k. DoS-attacker) vidtar Telia Company löpande olika åtgärder. Telia Company deltar också aktivt i arbetet med att bekämpa bilder på sexuella övergrepp mot barn genom att i samarbete med polisen spärra hemsidor där sådant material förekommer.

Surfhastighetens påverkan på din tv-tjänst


Vad som påverkar din maxhastighet:
För våra bredbandsabonnemang finns en maxhastighet för surf, den gäller när du surfar trådbundet. Maxhastigheten är också beroende av avståndet mellan telestationen och ditt hem, och kopparledningens dimension. Bor du långt från telestationen kan du ha en lägre maxhastighet än någon som bor närmre, även om ni har samma abonnemang.

Hur din tv-box kan påverka hastigheten:
Den datatrafik som krävs för att se på tv prioriteras alltid i nätet. Därför kan du uppleva att det går långsammare och att du inte kan surfa i din maxhastighet samtidigt som din tv-box är påslagen.
Den är påslagen när strömmen är på och grön lampa lyser, surfhastigheten påverkas inte när boxen är i stand- by, det vill säga när röd lampa lyser. Läs mer nedan om vad som gäller för just den hastighet som du har.

Telia Bredband 2, 8 och 10:
Din surfhastighet påverkas i normala fall inte av att tv-boxen är påslagen. Om du bor långt från telestationen kan surfhastigheten bli lägre.

Bredband 30 (ADSL):
Om tv-boxen är påslagen samtidigt som du surfar begränsas din surfhastighet med 4 Mbit/s. Ser du på en HD- kanal begränsas surfen med ytterligare 9 Mbit/s. Maxhastigheten kan (med avstängd tv-box) som högst vara 27 Mbit/s för dig som har Bredband 30.

Bredband 30 (VDSL):
Din surfhastighet påverkas i normala fall inte av att tv-boxen är påslagen men bor du långt från telestationen kan surfhastigheten bli lägre och begränsas med 4 Mbit/s. Ser du på en HD-kanal begränsas surfen med ytterligare 9 Mbit/s.

Bredband 60:
Om tv-boxen är påslagen samtidigt som du surfar begränsas din surfhastighet med 4 Mbit/s. Ser du på en HD- kanal begränsas surfen med ytterligare 9 Mbit/s.

Exempel:
Om du har Bredband 30 (ADSL) och bor 1500 m från telestationen, kan din maxhastighet (med avstängd tv-box) vara 15 Mbit/s. Ser du på tv begränsas surfen med cirka 4 Mbit/s (mer om du ser på HD-kanal). Din surfhastighet ligger därför på cirka 11 Mbit/s, så länge din tv-box är på.