Vill du ha hjälp?

Vill du komma i kontakt med oss avseende vår service och våra tjänster, eller om du behöver hjälp, är du välkommen att kontakta oss.

LEDNINGSGRUPP TELIA SVERIGE

Anders Olsson, VD Telia Sverige

Tobias Larsson, Chef företagsaffären Telia Sverige

Henrik Lönnevi, Chef konsumentaffären Telia Sverige

Erik Lindström, Kundservicechef Telia Sverige 

Gina Azaric, Marknadschef Telia Sverige

Staffan Åkesson, Teknisk chef på Telia Sverige

Douglas Lubbe, Finanschef Telia Sverige

Maria Rönnberg, HR Chef Telia Sverige

Malin Selander, Kommunikationschef Telia Sverige

Eglé Gudelytė Harvey, Chefsjurist Telia Sverige

Anette Palinski-Vallin, IT Chef Telia Sverige