Vill du ha hjälp?

Vill du komma i kontakt med oss avseende vår service och våra tjänster, eller om du behöver hjälp, är du välkommen att kontakta oss.

LEDNINGSGRUPP TELIA SVERIGE

Anders Olsson, CEO

Anna Rydergren, CCO B2B – acting

Linda Herngren, B2C Families

Vahadat Zehtab, B2C Individuals

Fredrik Rudberg, Sales

Piero Trivellato, Digital and Analytics

Sandra Alenius, Customer Service Delivery

Gina Azaric, Marketing

Fredrik Sidmar, Professional Services

Staffan Åkesson, Head of Infra and CTO

Carsten Dyrup, CFO (acting)

Maria Rönnberg, People and Sustainability

Åsa Jamal, Communications

Carl Knudsen, Legal

Johan Andersson, Strategy

Ove Alm, Strategy Advisor, Network Transformation