Tillsammans i Folknätet

Vi vill att alla som lever i det här landet ska ha samma möjlighet att kommunicera, och samma möjlighet att ta del av alla de fördelar som nätet erbjuder. Samma möjlighet att prata, lyssna, titta, läsa, tycka och skicka. Att alla ska vara en del av Folknätet. 

Därför arbetar vi för att på olika sätt motverka det digitala utanförskapet, och för att göra nätet till en säkrare och bättre plats. Alla ska få vara med, och alla har rätt att känna sig trygga.

Mer mänsklighet. Välkommen till Folknätet.

Alla ska få vara med

Vi öppnar dörren åt äldre

Vi sprider kunskap via DigitalIdag

Vi låter barnen sätta agendan

Vi kopplar upp hela Sverige

Du ska känna dig trygg

Vi värnar om din integritet

Mobilkörkortet - för ett tryggare nät

Samarbeten för barnens bästa

Lär dig tänka säkert

Workshops för skolklasser