Vi vill att alla som lever i det här landet ska ha samma möjlighet att kommunicera, och samma möjlighet att ta del av alla de fördelar som nätet erbjuder. Samma möjlighet att prata, lyssna, titta, läsa, tycka och skicka. Att alla ska vara en del av det digitala samhället.

Därför arbetar vi för att på olika sätt motverka det digitala utanförskapet, och för att göra nätet till en säkrare och bättre plats. Alla ska få vara med, och alla har rätt att känna sig trygga.

Alla ska få vara med

Vi bryter digitalt utanförskap

Vi låter barnen sätta agendan

Vi kopplar upp hela Sverige

Du ska känna dig trygg

Vi värnar om din integritet

Mobilkörkortet - för ett tryggare nät

Samarbeten för barnens bästa

Lär dig tänka säkert

Workshops för skolklasser