Service och reparation

Här hittar du information om garanti, reparation och försäkring på dina hårdvaror. Du hittar även en länk till där du skapar en serviceanmälan om olyckan skulle vara framme.

Hur kan vi hjälpa dig?

De flesta mobiler, surfplattor och routrar som vi säljer har ett eller två års garanti. Vad som gäller för just din produkt står på kvittot eller följesedeln som följde med ditt köp.

Kvittot eller följesedeln gäller dessutom som garantibevis i det fall du behöver lämna din produkt på garantiservice.

Garantin börjar gälla från det att du mottagit din produkt.

Du kan reklamera ett ursprungligt fel i hårdvaran inom tre år enligt lag. Detta görs genom service eller reperationsärende via alternativen ovan eller så kontaktar du oss.

Det är produktens tillverkare som styr vilka garantivillkor som gäller. Du hittar mer information om vad garantin täcker i produktens manual eller genom att kontakta tillverkaren själv. En förutsättning är att felet på produkten ska vara ursprungligt och ha funnits där från början, även om det visar sig senare.

När du lämnar en produkt för garantiservice är det våra servicepartners som avgör om produkten kan repareras eller ska bytas ut samt om felet täcks av tillverkarens garantivillkor.

Mekaniska skador såsom tapp- och klämskador, vätskeskador och liknande som drabbat produkten på grund av felaktig hantering täcks inte av garanti eller reklamationsrätt. Detsamma gäller om produkten vid ett tidigare tillfälle har reparerats av en serviceverkstad som inte är auktoriserad.

Om din produkt gått sönder kan du skicka in den på service via oss. Vi hanterar alla våra produkter inklusive tillbehör online.

Om du bor i Stockholm, Göteborg, Örebro, Jönköping eller Sundsvall och har en iPhone- eller Samsung-mobil kan du få mobilen fixad inom fyra timmar via Telia Care & Repair direkt i butiken.

Om du har en mobilförsäkring via oss ska du först göra en försäkringsanmälan innan du lämnar din produkt på service eller reparation.

Du kan reklamera ett ursprungligt fel i hårdvaran inom tre år enligt lag. Detta görs genom service eller reperationsärende via alternativen ovan eller så kontaktar du oss.

Vid en service kan din mobil komma att återställas eller bytas ut. Innan du lämnar in din mobil på service eller reparation rekommenderar vi att du säkerhetskopierar det innehåll som du vill spara, så som bilder, kontakter med mera.

Du behöver även ta ut: sim-kort, ta bort skärmskydd och mobilskal samt stänga av ditt aktiveringslås (logga ut från ditt Google-konto/stänga av Hitta min iPhone) och din lösenkod.

En mobil med svullet batteri får inte skickas in utan måste lämnas in i någon av Telias butiker, på grund av brandrisken.

Om du har en mobilförsäkring via oss ska du först göra en försäkringsanmälan innan du lämnar din produkt på service eller reparation. Telia Försäkring innefattar även surfplatta och smartklocka.

Om du tappat bort din mobil eller om den blivit stulen behöver du först anmäla brott eller förlust hos Polisen och sen göra en försäkringsanmälan. Därefter behöver du kontakta Telia för att få hjälp med stöldspärr och för att få en ersättningsenhet. Ärenden gällande stulen eller borttappad enhet kan endast hanteras i butik i dag.

Läs mer om Telia Försäkring här.