RESAN TILL NOLL

Det är miljöns och klimatets tur nu. De hälsar att de inte kan vänta längre. Vi behöver bygga ett samhälle som vi stolt kan lämna över till nästa generation. Och nästa.

Därför satsar vi på Telia på mer hållbarhet. År 2030 ska vi ha noll utsläpp och noll avfall. Vi tar med oss både kunder och leverantörer på resan, för det är när vi gör saker tillsammans på nya smarta sätt som vi kan göra skillnad. Här berättar vi lite om vad vi vill och vad vi har gjort hittills.

Mer hållbarhet. Välkommen till Folknätet.

Den miljöcertifierade teleoperatören

Vi är klimatneutrala

Så arbetar vi för noll utsläpp och noll avfall – varje dag

Bredbandsroutrar som returnerats till Telia för återanvändning.

Returnera mera med Telias nya kartong

Man med mobil och hörlurar i solen.

Eco Rating för miljösmart mobilval

Mer data - mindre miljöpåverkan

Telia antar Transportutmaningen

Miljömål på vetenskaplig grund

Falk på mobilmast

Förnybar el i telias nät

Vi reser mindre - men möts lika mycket

Vi tar hand om din gamla mobil

Vi städar upp efter oss

Digitalisering för en mer miljövänlig framtid

Buss från Skånetrafiken.

Bättre bussar för både dig och miljön

Vattenkran.

FM Mattson sparar vatten och pengar

Utsikt över Stockholm.

Smarta fastigheter i Stockholm

kvinna med läsplatta på tåg

Vill du veta mer om vår miljöresa?

Vill du veta mer om vårt miljöarbete kan du läsa om våra policyer, rapporter och detaljerade mål på teliacompany.com.