Täckningskartor

Telia miljardsatsar på utbyggnaden av mobilnäten. Sedan 2015 ska alla Telia-kunder kunna mobilsurfa i 4G där de idag kan ringa. 

Med vår täckningskarta för mobiltelefoni och mobilsurf ser du om det finns eller planeras en utbyggnad av 4G-täckningen på din ort.

Och med täckningskartan för Telia Wifi hittar du närmsta wifi-zon. Där kan du surfa supersnabbt utan att förbruka din surfmängd. Läs mer om Telia Wifi.

För att surfa snabbt i 4G-hastighet - beställ abonnemanget Telia Mobil komplett eller Telias kontantkort

Täckningskarta för mobiltelefoni & mobilsurf

Kartan visar existerande samt planerad utbyggnad av 4G-täckning i Sverige. Lämna gärna din synpunkt på var vi kan förbättra täckningen.

Det som visas är en datorberäknad mobiltäckning. Beräkningen tar hänsyn till många faktorer som kan påverka den verkliga täckningen och vårt mål är vi skall kunna återge en så korrekt täckning som möjligt. Trots detta kan det finnas faktorer som påverkar radiosignalen, exempelvis tät skog, berg och dalar, men också många samtidiga användare. Olika mobiltelefoner, modem och surfplattor skiljer sig åt, vilket också är en påverkningsfaktor. Läs gärna Post- och telestyrelsens råd för bättre mobiltäckning.

Täckningskarta för Telia Wifi

Telia Wifi
Tjänsten Telia Wifi ingår i de abonnemang som innehåller 4 GB surfmängd per månad eller mer.
Läs mer om tjänsten

Täckning och kapacitet
I ett mobilnät finns två viktiga och grundläggande faktorer som påverkar möjligheten att ringa och surfa. Nämligen täckning och kapacitet. Det vill säga vilken yta en basstation täcker och hur många samtidiga användare som kan ringa och surfa. När kapaciteten i näten ökar, t.ex. tack vare nya basstationer, så innebär det att täckningen för ett område förblir stabil även om antalet användare samtidigt ökar.

Praktisk maxhastighet
Den hastighet som du kan få under optimala mottagnings-förhållanden.