Täckningskartor

Just nu genomför vi en storsatsning för att bygga ut 5G-nätet och modernisera 4G-nätet – ett arbete som vi räknar med att avsluta 2025. Läs mer här om vad arbetet innebär och hur det kan påverka dig.

Täckning

Kartan visar befintlig mobiltäckning i Sverige.
Det som visas är en datorberäknad mobiltäckning. Beräkningen tar hänsyn till många faktorer som kan påverka den verkliga täckningen och vårt mål är att vi skall kunna återge en så korrekt täckning som möjligt. Trots detta kan det finnas faktorer som påverkar radiosignalen, exempelvis tät skog, berg och dalar, men också många samtidiga användare. Olika mobiltelefoner, modem och surfplattor skiljer sig åt, vilket också är en påverkningsfaktor.

Läs gärna Post- och telestyrelsens råd för bättre mobiltäckning.

Lämna gärna din synpunkt via tumsymbolen på kartan nedan om var vi kan förbättra täckningen, då har du även möjlighet att bli informerad när en framtida förbättring av mobiltäckningen planeras.

 

SÖK SUPPORT