FRAMTIDENS NÄT
EN DEL AV DET DIGITALA SAMHÄLLET

Från kopparnät till fiber- och mobilnät

DET HÄR ÄR FRAMTIDENS NÄT

Digitaliseringen av samhället innebär att snabb och stabil uppkoppling blir allt viktigare både där vi bor, arbetar och rör oss.

 

Telia satsar därför stort på att bygga ut fiber- och mobilnätet, medan de delar av det gamla kopparnätet som inte lever upp till dagens kapacitetsbehov stängs ner.

 

Kunder anslutna till dessa gamla delar av kopparnätet behöver därför beställa nya, moderna och framtidssäkra lösningar via Telia eller annan operatör. Läs mer om Framtidens nät nedan, eller gå direkt till våra erbjudanden för privat- och företagskunder.

 

 

BERÖR FRAMTIDENS NÄT MIG?

De här områdena berörs 2018 och 2019

Ett fåtal anslutningar som ligger i kommuner som inte listas nedan kan höra till stationer som stängs ner. Är du osäker - kontakta din operatör.

Framtidens nät: berörda kommuner och orter första halvåret 2018 (PDF)

Framtidens nät: berörda kommuner och orter andra halvåret 2018 (PDF)

Framtidens nät: berörda kommuner och orter 2019 (PDF)

Vad innebär detta?

Är du berörd behöver du beställa nya tjänster. Samtliga berörda, såväl Teliakunder som andra operatörers kunder, får i god tid före kopparnätet stängs information om detta.

De flesta erbjuds tjänster via mobilnätet. Kunder i områden med utbyggt fibernät får välja mellan fiber- eller mobiltjänster.

Även om du inte är Teliakund idag, kan du beställa Telias alternativa tjänster.

”Det fungerar jättebra”

Anna-Britta Forslund på Hammarbackens skogscafé i Lindesberg har skaffat Telia bredband via mobilnätet och har 8-10 datorer uppkopplade samtidigt. ”Det fungerar jättebra”, säger hon.

Framtidens nät i media


Ove Alm, ansvarig Framtidens nät på Telia, medverkar i SVT Nyheter Västmanland.

Mjölkbonden AnnBritt Eklöfs robotladugård fungerar bra med 4G, berättar hon för ATL, Lantbrukets Affärstidning.

frågor och funderingar?


Telekomguiden är en operatörsneutral kundtjänst som kan ge dig opartisk information och rådgivning.

Ring Telekomguiden på 010-130 79 00, mån-fre 10.00–19.00 och lör–sön 11.00-16.00, eller maila info@telekomguiden.se

Det finns även mer information på Telekomguidens hemsida.

KOM IHÅG!

Om du berörs av förändringarna stängs dina fasta abonnemang av det datum angivet i det uppsägningsbrev som du fått från din operatör. Då kan du inte längre använda dina tjänster. Beställ i god tid nya tjänster. Läs mer om Telias erbjudanden nedan.

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

Varför görs detta?

Delar av det gamla kopparnätet lever inte längre upp till dagens behov av driftsäkerhet och kapacitet för moderna tjänster. Vi fortsätter därför arbetet med att modernisera och bygga ut näten för att kunna leverera nya och avancerade digitala tjänster till våra kunder. Samtidigt går vi över till modernare lösningar och framtidssäker teknik, främst via fiber eller mobilnäten.

Vad händer om Telias täckning är dålig där jag bor?

Oftast fungerar det med routern/basenheten även när det inte går att använda en vanlig mobiltelefon inomhus. Om det inte skulle fungera kompletteras utrustningen med en utomhusantenn, som en tekniker monterar där signalen från mobilnätet är starkast.
Om du trots detta inte kan få en fungerande lösning från Telia finns andra operatörer som kan lösa dina behov.Telia tar ansvar för att alla berörda kunder får information och vägledning till de alternativ för telefoni och bredband som finns på marknaden. Hos den operatörsneutrala kundtjänsten Telekomguiden kan du få opartisk information om vilka leverantörer du kan vända dig till för en ny lösning. I de få fall där alternativ helt saknas träder Post- och telestyrelsen in och säkerställer att den lagliga rätten till telefoni och bredband uppfylls.

Är den nya lösningen lika driftsäker som den tidigare lösningen?

Ja, den nya lösningen är lika driftsäker. Den mobila tekniken drabbas inte heller av avbrott på grund av fallande träd eller blötsnö som skadar ledningarna.

Vad händer om jag inte gör något?

Dina abonnemang i fasta kopparnätet, stängs det datum som står i ditt uppsägningsbrev som du ska få från din operatör senast tre månader innan stängning. Det betyder att du inte längre kan använda dina tjänster från det datumet.

 

Men har inte alla kunder lagstadgad rätt att få en lösning?

Enligt lagen har alla hushåll och företag rätt till telefoni och bredband med 1 Mbit/s. Detta gäller permanent adress.

Vår bedömning är att samtliga berörda hushåll och företag kommer kunna få en ny telefoni- och bredbandslösning av Telia eller någon annan operatör på marknaden. Tjänster över fiber- och mobilnätet erbjuds idag av en mängd olika aktörer och det är den samlade marknaden som kommer erbjuda alternativen till kopparnätet. Beroende på var det är i landet och kundens önskemål kan det t ex vara en fiberförening, ett stadsnät eller en mobiloperatör. Vilken aktör som kommer att kunna leverera var kommer att variera från situation till situation. Om inga alternativ finns, kommer PTS att träda in.
 

Varför just de här stationerna?

Det är en kombination av föråldrad teknik och ny, god mobiltäckning från Telia. Inom vissa av dessa områden finns det dessutom fiber.

Vad händer med telefonledningen?

En tid efter att dina fasta tjänster har upphört börjar vi ta ned stolpar i delar av nätet som inte är aktivt, på allmän mark och tomtmark samt teleledningar fram till väggfäste eller skorsten.
Vi anpassar detta arbete till årstid och markförhållanden. Teleledningen inomhus berörs inte utan är fastighetsägarens ansvar.

Vad erbjuds kunderna istället?

De flesta som berörs av Framtidens nät kommer att erbjudas tjänster via mobilnätet. Kunder som bor i fiberområden kommer att kunna välja mellan fiber och mobilt. Alla som berörs kommer att erbjudas en alternativ lösning, antingen via oss på Telia eller via en annan operatör.

Blir det fler förändringar senare?

Ja, modernisering och förbättringar av nätet är ett arbete som pågår hela tiden. Såväl kommuner och kunder kommer att få information i god tid.