E-post till Telia

Här har du möjlighet att kontakta Telia direkt via e-post.

För att du ska kunna få så snabb och korrekt hjälp som möjligt rekommenderar vi i första hand följande kontaktvägar:

TJÄNSTER

KODER & LÖSENORD

Hjälp

Om du fortfarande vill kontakta oss direkt via e-post hittar du adressen nedan. Observera att vi inte har samma möjligheter att lösa kundärenden via direkt e-post.

Av säkerhetsskäl ber vi dig också beakta följande:

  1. Då vi inte, med säkerhet, kan identifiera att du är du i en e-postkonversation, kan vi behöva be dig att kontakta oss via någon av våra andra ingångar.
  2. Av säkerhetsskäl undviker vi att hantera personuppgifter i okrypterade e-postmeddelanden. Begreppet personuppgifter inkluderar bland annat personnummer, abonnentuppgifter och annan data som kan knytas till dig som person. Vi kan därför inte hjälpa dig med ärenden som direkt rör ditt innehav hos Telia via e-postadressen nedan. För sådana ärenden hänvisar vi till de specialiserade kontaktingångarna ovan.
  3. Vi kan inte lämna ut koder, lösenord eller andra kontouppgifter till dig via e-post. 
  4. Nedanstående e-postadress är endast avsedd för privatkunder och civila ärenden.

E-postadress:
telia-info@telia.se

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

close information navigation-arrow-down navigation-arrow-right panic playbutton svg-icon-arrow-down svg-icon-arrow-up svg-icon-checkmark