Nu blir det enklare att väga in miljöfaktorer när du väljer mobiltelefon. Telia är tillsammans med fyra andra europeiska telekombolag initiativtagare till Eco Rating, en ny gemensam miljöklassificering för mobiltelefoner.

Hittills har det framför allt varit kraftfull teknik och snygg design som varit de främsta försäljningsargumenten för nya mobiltelefoner. Nu blir även miljöpåverkan en faktor tack vare den nya miljöklassificeringen Eco Rating.

Syftet med Eco Rating är att visa hur tillverkning, transport, användning och återvinning av mobiltelefoner påverkar miljön. Det gör det lättare för konsumenten att göra ett informerat val, samtidigt som det uppmuntrar tillverkarna att arbeta för att minska miljöpåverkan från sina produkter. På så vis kan vi arbeta för en bättre morgondag via utveckling av mer hållbar teknik.

Mobilerna granskas och bedöms på en poängskala från 1 till 100 som indikerar mobilens miljöpåverkan under hela livscykeln. Poängen bygger på 19 olika kriterier, och Eco Rating ger vägledning inom fem huvudområden:

  • Livslängd – hur tålig är mobilen och dess komponenter, hur lång garanti ges?
  • Reparerbarhet – hur lätt eller svår är mobilen att reparera, återanvända eller uppgradera?
  • Återvinningsbarhet – i vilken utsträckning kan komponenter och material återvinnas?
  • Klimateffektivitet – utsläpp av växthusgaser under mobilens hela livscykel?
  • Resurseffektivitet – hur mycket ändliga råmaterial används i produktionen?

Eco Rating kommer att lanseras i 24 länder runtom Europa i juni 2021. Programmet är frivilligt för tillverkarna att delta i, och från början är 12 tillverkare med på tåget: CAT/Motorola, Doro, Nokia, Huawei, MobiWire, Lenovo, OnePlus, OPPO, Samsung, Alcatel, Xiaomi och ZTE. Fler förväntas ansluta sig senare.

Eco Rating är ett gemensamt initiativ från operatörerna Telia, Deutsche Telekom, Orange, Telefónica och Vodafone. (Läs pressmeddelandet här.)

Läs mer om Eco Rating på ecoratingdevices.com.

Tillbaka till Resan till Noll