Vi är stolta över att vara den första miljöcertifierade mobil-, bredbands- och fastnätsoperatören i Sverige. För oss innebär det att vi kontinuerligt utvecklar vårt kvalitets- och miljöarbete, och blir granskade i det. För dig som är kund innebär det en trygghet och transparens: Miljöarbetet ska genomsyra allt vi gör.

Telia är certifierat för miljöarbete genom ISO 14001 och för kvalitetsarbete genom ISO 9001. Båda är internationella standarder som kräver att ett företag uppfyller ett antal olika kriterier.

ISO 14001 omfattar bland annat krav på att minska den egna miljöpåverkan, uppfylla lagar och regler inom miljöområdet, samt aktivt engagemang från den högsta ledningen och granskning av verksamheten av fristående revisorer. ISO 9001 ställer på samma sätt ett antal krav för hur företaget löpande ska förbättra sin verksamhet för att möta kundernas behov.

Vi berättar gärna om våra certifieringar tillsammans med andra bekräftelser på att vi tar arbetet för hållbarhet och vår egen resa mot noll utsläpp och avfall på största allvar:

  • Vi lever upp till Energimyndighetens föreskrifter för energikartläggning (STEMFS).
  • Vi har antagit vetenskapliga miljömål godkända av Science Based Targets Initiative.
  • Sedan 2007 drivs Telias nät i Sverige på 100% förnyelsebar el.

Och som grädden på moset har svenska konsumenter 13 år på raken rankat Telia som det mest hållbara varumärket inom telekom, i hållbarhetsstudien Sustainable Brand Index.

Tillbaka till Resan till Noll