Digitaliseringen är kritisk för kampen mot klimatkrisen

I dag skickar vi 40 gånger mer data i våra nät än vi gjorde 1990. Trots det har inte energianvändningen och därmed miljöpåverkan ökat i motsvarande grad. Faktum är att digitaliseringen är viktig för att minska utsläppen

Trots att kapaciteten i näten byggts ut avsevärt de senaste decennierna så har utsläppen varit ganska stabila, och till och med minskat under de senaste åren. Det beror dels på omställning till förnybar elproduktion, men också på förbättrad energieffektivitet. Äldre teknik byts successivt ut mot modernare och mer energisnål.

Telekombranschen är, liksom andra aktörer inom informations- och kommunikationsteknologi,  central för att hjälpa andra branscher att minska sina utsläpp genom att erbjuda digitala lösningar. Internet och en bred digitalisering bidrar till en effektivare användning av naturresurserna i våra samhällen, vilket är avgörande för att världen ska kunna bromsa den globala uppvärmningen till max 1,5 grader, i linje med målen i Parisavtalet.

Telia siktar på noll nettoutsläpp 2030, och agerar löpande för att snabbt minska utsläppen både i den egna verksamheten, i leverantörsledet och hos kunderna. Från och med 2020 använder vi endast förnybar el oavsett var i världen vi verkar, och i Sverige drivs våra nät på 100% förnybar el sedan 2007. Vi har också nått ett av våra delmål, att vara klimatneutrala i vår egen verksamhet. Vi fortsätter resan till noll, och hoppas att många andra slår följe med oss.
 

Vill du veta mer om vår miljöresa?

Vill du veta mer om vårt miljöarbete kan du läsa om våra policyer, rapporter och detaljerade mål på Telia Company.