Kampen mot klimatkrisen förutsätter internet och digitalisering

Från och med i år använder vi på Telia Company bara förnybar el i verksamheten oavsett var i världen vi verkar.

Branschens klimatpåverkan skulle kunna minska med 50 procent om branschen som helhet följde efter. Med det sagt är det viktigt att understryka att digitaliseringen och internet är en central del av lösningen på klimatkrisen snarare än en del av problemet, som många debatter ibland hävdar.

ICT-bolagens egna utsläpp motsvarar cirka 1,4 procent av de totala globala utsläppen (Malmodin and Lundén, 2018, The Energy and Carbon Footprint of the Global ICT and E&M Sectors 2010–2015), medan flygets utsläpp redovisas till 2 procent. Den siffran inkluderar bara flygbränslet och inte hela livscykeln (som ICT-siffran) och inte heller de så kallade höghöjdsutsläppen.

Dessutom stämmer inte föreställningen om att ökad efterfrågan på dataöverföring ger motsvarande ökning i energianvändning och klimatpåverkan. Trots att kapaciteten har byggts ut avsevärt det senaste decenniet har utsläppen varit relativt stabila och till och med minskat under de senaste åren. Det beror dels på omställningen till förnybar energi, men också på ökad energieffektivitet.

Ett konkret exempel på den ökande energieffektiviteten är att Telia i Sverige har idag mindre elanvändning inom verksamheten och nätet i jämfört med 1990. Detta trots att vi idag skickar 40 gånger mer data genom näten än för 30 år sedan.

ICT-bolag är idag centrala för att hjälpa andra branscher att minska sina utsläpp genom att tillhandahålla digitala lösningar. Det möjliggör utsläppsminskningar i andra branscher som är tio gånger större än ICT-branschens eget fotavtryck (GSMA, 2019, ”The Enabling Effect”). Internet och digitalisering bidrar till att naturresurser används mer effektivt i våra samhällen, vilket är avgörande för att världen ska kunna bromsa uppvärmningen till max 1.5 grader (www.exponentialroadmap.org). 

Politiker och företag måste agera i en takt och omfattning som matchar klimatkrisens allvar. Därför siktar Telia Company på nettonollutsläpp 2030 och verkar för snabba utsläppsminskningar både inom den egna verksamheten, i leverantörsledet och hos våra kunder. Från och med i år använder vi endast förnybar el, oavsett var i världen vi verkar. I Sverige använder vi endast el som är märkt Bra Miljöval. Detta är bara ett av de steg vi tar just nu för att driva och sporra vår egen verksamhet och bransch till fossilfrihet och en mer hållbar användning av naturresurser. Vi hoppas att många andra slår följe med oss.

Vill du veta mer om vår miljöresa?

Vill du veta mer om vårt miljöarbete kan du läsa om våra policyer, rapporter och detaljerade mål på Telia Company.