Felmeddelande: ”Du saknar inspelningsbar tv-box”

 1. Starta om tv-boxen

  Fortsätter problemen kan du göra en fabriksåterställning av din tv-box.

 2. Om problemet kvarstår, gör en hårddiskkontroll

  Detta gör du genom att trycka MENU på tv-boxens fjärrkontroll och välj sedan Inställningar, följt av Systeminställningar.

  Välj därefter Starta hårddiskkontroll och tryck OK. Tv-boxen startar om och utför en hårddiskkontroll.

 3. Formatera hårddisken

  Kvarstår problemen trots tidigare åtgärder kan en formatering av hårddisken lösa problemet. OBS! Vid en formatering kommer allt inspelat material som finns lagrat på boxen att försvinna.

  Tryck på MENU på tv-boxens fjärrkontroll och välj Inställningar. Välj sedan Systemåterställningar och därefter Formatera hårddisken. Tryck OK.
  Hårddisken formateras och tv-boxen startas om.

Spara eller dela den här guiden

Ange din e-post så mejlar vi en länk till den här guiden.

{{shareGuideController.model.emailStatusMessage}}

Ange ditt mobilnummer så skickar vi en länk till den här guiden.

{{shareGuideController.model.smsStatusMessage}}

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Tack för ditt bidrag!

cf-close-icon cf-add-round-icon cf-remove-round-icon cf-star-icon cf-check-icon

SÖK SUPPORT