Förändringar i Fri surf Sociala medier

Viber tillhandahåller tyvärr inte längre de tekniska förutsättningarna för att kunna finnas kvar i vår tjänst Fri surf Sociala medier.

Läs mer här om tjänsten Fri surf Sociala medier och vilka sociala medier som ingår!