Så skyddar du din utrustning från åskan

Publicerad: 2018-08-11 11:45

Tänk på att skydda känslig elektronik genom att dra ut sladden för både el- och teleanslutning.

Om dina tjänster slutar fungera i samband med åska eller om du vill läsa mer om åtgärder du själv kan vidta finns ytterligare information via dator eller mobil på telia.se/aska

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

close information navigation-arrow-down navigation-arrow-right panic playbutton