Så skyddar du din utrustning från åskan

Tänk på att skydda känslig elektronik genom att dra ut sladden för både el- och teleanslutning.

Om dina tjänster slutar fungera i samband med åska eller om du vill läsa mer om åtgärder du själv kan vidta finns ytterligare information via dator eller mobil på telia.se/aska