Drönare varnar för bränder

Med drönarteknik övervakas både värme och produktionskedja hos Umeå Energi.

På Dåva kraftvärmeverk finns det två stycken produktionsanläggningar, en för avfall och en för biobränsle. Här produceras fjärrvärme, fjärrkyla och el. I högarna runt omkring ligger biobränsle. Ungefär en halv långtradare i timmen lämnas till pannan när produktionen går för fullt. Med en så pass hög produktionstakt är det extra viktigt att veta hur mycket bränsle som finns i depåerna. Det är här som drönarna och 5G-tekniken kommer in i bilden. I det projekt som Telia driver tillsammans med Umeå energi testas just nu olika typer av volymmätningar med hjälp av drönare - men det är inte allt.

Förutom volym kan drönarna även registrera värmen i bränslemassorna. Trots att det inte syns för blotta ögat så finns det alltid en risk att det blir för varmt i bränslestackarna, som faktiskt består av levande material. En konsekvens kan bli att det uppstår spontana bränder, något man såklart vill undvika.

- Därför tycker vi att det är så intressant att mäta temperaturerna via de termiska möjligheterna som finns i de här drönarlösningarna som vi är uppe och provar, säger Mats Berggren, VD Umeå Energi Umenet AB. 

En verksamhet som aldrig sover förenklas av 5G

I framtiden vill Umeå Energi få upp strukturerna och använda 5Gs möjligheter för att på sikt kunna köra autonoma fordon och transportera bränslet utan att behöva ha personal inblandad. För det här är en verksamhet som pågår dygnet runt, året runt. Som ett energibolag som alltid vill ligga i framkant ser man över alla processer. Dels för att de kräver resurser, men även för att det ur säkerhetsperspektiv finns stora vinster i att automatisera processer genom till exempel autonoma fordon. 

Risk för bränder

"Det här är ju levande material som ligger här, även om man inte kan se det så finns det risk att det börjar brinna."

Mats Berggren, VD Umeå Energi Umenet AB.

Mats Berggren, VD Umeå Energi Umenet AB.
En halv långtradare med bränsle i timmen lämnas till pannan när produktionen går för fullt.

Industri 4.0

Med hjälp av avancerad konnektivitet över 4G men framför allt 5G finns ökat stöd för att koppla upp maskiner och fjärrstyra olika typer av fordon. Men man kan även automatisera processer och effektivisera flöden via kraftfulla beräkningar och analyser som gör att produktionen kan optimeras till det yttersta. 

– Vi har ju en väldigt stark basindustri i Sverige och Finland och andra nordiska länder, och vi jobbar nära tillsammans med industrin för att utforska: Hur kan vi med hjälp av avancerad konnektivitet, 5G, effektivisera och automatisera framtidens industriproduktion? Historiskt sett har vi levererat nät som ett sätt att understödja försäljning av abonnemang, och då har det varit väldigt mycket en engångsföreteelse. Vi har levererat ett nät och sen har det varit färdigt. För framtiden tror jag vi kommer att leverera nät som en tjänst där vi underhåller, supporterar och optimerar nätet över tid med avseende på kundens specifika behov, säger Ivan Bretan, affärsutvecklare 5G för Industri 4.0 på Telia. 

Ivan Bretan, affärsutvecklare 5G för industri 4.0 på Telia.

Mer läsning om 5G

Telia är redo för 5G

5G tar vården till dig

5G gör gruvan smartare och säkrare