04 mars 2024

5 min läsning

Innovation

5G – så funkar det

5G ger snabbare dataöverföring och kortare svarstider. Men 5G är mycket mer än så – det lägger grunden till ett uppkopplat samhälle med helt nya möjligheter. Telias expert reder ut hur 5G-tekniken skiljer sig från sina föregångare och hur du kan ha nytta av 5G.

Kvinna med mobiltelefon arbetar vid laptop.

I cirka tio år har vi kunnat koppla upp oss mot 4G. Det var 4G som möjliggjorde smartphone-revolutionen, som i grunden har förändrat vårt beteende både i arbetet och privat. Det är också under 4G-tiden som vi börjat höra talas om sakernas internet och det smarta hemmet. Vi har vant oss vid tanken att i stort sett allt kan vara uppkopplat.

Men det egentliga värdet av uppkopplade saker är endast i sin linda. Och det är här 5G spelar en avgörande roll. 

– 4G var inte primärt utvecklat för att koppla upp saker. De senaste åren har varit en pionjärfas när vi testat oss fram med olika prototyper och användningsområden. 5G är däremot bland annat designat för just det här ändamålet och med 5G kommer sakernas internet att industrialiseras. Uppkopplade saker kommer inte bara vara en wow-faktor utan generera värde för människor, företag och samhälle, säger Telias nätchef Staffan Åkesson.

Med tanke på vad 5G nätet kommer att användas till ställs höga krav på att det är robust, säkert och effektivt.

– I 5G-nätet finns möjlighet till så kallad network slicing, ett slags nät i nätet, som säkerställer att vissa tjänster eller kunder med specifika krav alltid garanteras viss kapacitet eller funktionalitet. Till exempel får inte självkörande fordon slåss om nätutrymmet med surfande privatpersoner, säger Staffan Åkesson.

Se intervjun med Staffan Åkesson här.

Olika frekvenser för olika ändamål

Medan 4G är homogent är 5G mer mångsidigt och komplicerat, säger Staffan Åkesson. Beroende på vilket ändamålet är kan man implementera 5G på olika sätt och med olika frekvensband. Man talar om lågband, högband och ultrahögband.

Lågbandet använder en frekvens på 700 mHz. Det innebär att man får täckning i ett stort område men med lägre kapacitet.

– Lågbandet är effektivt för att kunna erbjuda god 5G-täckning över ett stort område eller för att kunna koppla upp massor av sensorer, som till exempel elmätare. Det kan också användas i tätbefolkade områden genom att man kombinerar det med kapacitet från 4G-nätet för att ge god uppkoppling och snabba hastigheter. Det är så vi byggt vårt nät i Stockholm som vi invigde i maj, säger han.

Högbandet ligger på en frekvens på 3,5 GHz och kommer att spela en stor roll i storstäder där det finns många människor och företag på liten yta. Här är räckvidden mindre men kapaciteten betydligt mycket större. Med 5G i storstaden kommer det gå cirka tio gånger snabbare än idag att skicka eller ta emot data.

Ultrahögbandet, som ligger på 26-28 GHz, använder man för att få jättehög kapacitet – cirka 100 gånger snabbare än med dagens 4G-nät – men på en mycket begränsad yta.

– Här pratar vi om skräddarsydda nätverk för företag, till exempel en fabrik som har tusentals uppkopplade enheter. Även på centrala platser i storstadskärnor kan man i framtiden tänka sig att använda ultrahögband där det finns väldigt många människor på en viss plats, säger Staffan Åkesson.

5G-nätet växer fram successivt

Radioutrustningen för lågbandet kommer liksom idag att sitta på höga master, medan utrustning för högbandet placeras ut med tätare intervaller på hustak eller stolpar av olika slag inne i staden. Ultrahögbandet kräver ännu tätare placering för att fungera. Den som bor i glesbygd kan inte räkna med fullt så snabb uppkoppling och korta svarstider som i Stockholms innerstad, men oavsett var du bor kommer nätet att vara bättre med 5G än vad det är idag med 4G.

– Vi planerar nätverket utifrån ändamål och vilket frekvensband det gäller. När vi bygger i städerna kommer vi att kombinera de olika frekvenserna för att ge bra hastighet och täckning även inomhus. Hög- och ultrahögbandet kan nämligen inte ta sig igenom väggar lika enkelt som lågbandsradio, säger Staffan Åkesson.

Dagens mobila nätverk består av 2G, 3G och 4G. Framtidens nät kommer enbart att bestå av 4G och 5G, säger Staffan Åkesson. Utvecklingen kommer att ske successivt.

– Det har tagit tio år att utveckla 4G till vad det är idag. Vi har byggt ut och moderniserat och täckning och kapacitet har utvecklats över tiden. 5G-nätet kommer att byggas ut efter kundernas behov och i olika delar av Sverige. Vi kommer att börja i Stockholm, Göteborg och Malmö plus ett tiotal städer till under 2021. När 5G nätet är färdigt? Det går inte att säga – det blir aldrig färdigt.

Några användningsområden för 5G:

Sakernas internet (Internet of Things) – många prylar kommer både att bli ihopkopplade och sammankopplade. De kommer kunna kommunicera med varandra i större mån än idag vilket ger en större användarnytta.

Gaming – vi kommer inte att behöva spelkonsoler utan istället spelar vi online i hög hastighet. Avancerade spel blir tillgängliga för fler till en billigare peng.

Samhällsfunktioner – vi kommer se en förändring mot mer flexibla, energisnåla och effektiva lösningar inom industri, sjukvård, lantbruk och transporter, vilket gynnar både samhälle och individ.

Underhållning och upplevelser – med tekniker som virtual reality, augmented reality och mixed reality kommer till exempel sport- och kulturevenemang att få en extra dimension.

5G är nästa generations mobilnät och är resultatet av flera tekniska framsteg. Vi har till exempel ny antennteknik och högre frekvenser som gör att vi kan skicka fler och större datapaket. Vi har även blivit bättre på att hantera datainformation eftersom nya och bättre algoritmer har utvecklats. Dessutom blir utrustningen, som våra mobiltelefoner, allt bättre.

Kortfattat kan man säga att bandbredd, hastighet och allt som vi i dag använder dagens 4G-nät till kommer att bli ännu bättre. Man kan räkna med upp till 10 gånger hastigheten i dagens 4G-nät, även om det kommer variera beroende på var man befinner sig och hur många andra som är uppkopplade mot nätet samtidigt. Dessutom trycks svarstiderna ner rejält med 5G. En sak är säkert. Det kommer gå snabbare!

Läs mer om hur 5G fungerar här.

Vi lanserade 5G i Stockholm i maj 2020, och fortsätter nu utbyggnaden över hela landet.

I dag erbjuder vi 5G-täckning i 150 tätorter. Just nu berör utbyggnaden framför allt stadskärnorna, där många människor rör sig samtidigt. På sikt kommer vi även att rulla ut 5G tätorterna. Vårt mål är att 5G ska nå 90% av befolkningen senast 2024. 2025 siktar vi på att vårt 5G-nät ska nå 99% av befolkningen och täcka 90% av landets yta.

Du kan se var det finns 5G-täckning på vår täckningskarta.

För att kunna använda 5G behöver du en mobiltelefon, ett abonnemang och ett nät som alla stödjer 5G.

Våra mobilabonnemang
Telia Mobil (för dig som är privatkund) är 5G-redo, och Telia Jobbmobil (för dig som är företagskund) har stöd för 5G. Detta gäller om du tecknade ditt abonnemang efter 1 april, 2020, annars kan du behöva uppgradera det.

Telia har också 5G-redo mobiler i sitt sortiment. Se dem här: Privatkund | Företagskund

De flesta mobiler vi säljer har stöd för 5G. Se dem här: Privatkund | Företagskund

Har du en mobil från Telia som är 5G-redo men som ändå inte fungerar i nätet?
En mobil kan ha tekniskt stöd för 5G men ofta krävs en uppdatering av dess mjukvara för att den ska fungera i operatörens nät. Telia genomför tester av mobiler i våra nät och det görs i samarbete med mobiltillverkarna. När väl testerna är genomförda så uppdaterar i regel tillverkarna mjukvaran i mobilerna och de fungerar sedan i näten.

5G och den utrustning som krävs för 5G-nät har samma krav som gäller för tidigare standarder, såsom 3G och 4G. De gränsvärden som den ansvariga myndigheten i Sverige, Strålsäkerhetsmyndigheten, fastställt gäller alltså även de nya 5G-frekvenserna. Idag är Världshälsoorganisationen (WHO), Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och den svenska Folkhälsomyndigheten överens om att det inte finns någon känd hälsopåverkan av radiovågor så länge dessa gränsvärden tillämpas. 

Folkhälsomyndigheten skriver på sin hemsida att ”utifrån dagens kunskap om radiofrekventa elektromagnetiska fält ser inte forskarna att 5G och de specifika frekvenser som används skulle innebära en risk för hälsan”. 

På Telia stöttar vi, och följer naturligtvis myndigheternas arbete och rekommendationer noggrant.  

Från och med nu kan Telia-kunder från Finland, Norge och Sverige roama, det vill säga använda mobilen för att ringa eller surfa utomlands, mellan 5G-näten som Telia bygger i de tre länderna. För att kunna använda nätet krävs ett 5G-redo abonnemang och smartphone från Telia, samt att man befinner sig i ett område med 5G-täckning.

Fler artiklar i samma ämne: