Friends kraftsamlar för att stävja barns oro i dessa tider

Nu när många skolor och idrottsevenemang stänger kraftsamlar organisationen Friends, som Telia är samarbetspartner till, för att stävja barns oro och förebygga mobbning.

– Vi har bland annat ökat vår gratis rådgivning till föräldrar, skolpersonal och idrottsledare, säger Lovisa Lönnebo, marknads- och kommunikationschef på Friends.

Maxa kunskapskvoten

Friends är en barnrättsorganisation utan vinstsyfte som arbetar för att skapa en värld utan mobbning. De arbetar förebyggande genom att utbilda vuxna och prata med barn om hur man ska agera för att mobbning inte ska uppstå. 

– Det gör vi där barn finns: i skolan, inom idrotten och på nätet, förklarar Lovisa Lönnebo, marknads- och kommunikationschef, på Friends, och tillägger:

– Sedan jobbar vi faktiskt också med vuxenmobbning på arbetsplatser, det har visat sig att det är samma mekanismer både hos barn och vuxna som gör att mobbning uppstår. 

Lovisa Lönnebo berättar att Friends nu satsar extra på kommunikation som kan stötta samhället i den utmanande tid vi just nu befinner oss i på grund av corona-viruset.

– Nu ökar vi takten på vår digitaliseringsresa så att ännu fler av Friends utbildningar ska kunna tillgängliggöras online, säger hon och förklarar: 

– Vi ser att barnen riskerar att bli lidande. En del skolor har stängt och ger endast nätundervisning, samtidigt som vissa idrottsklubbar har stängt ner för säsongen. Det gör att många barn hamnar i en mer utsatt situation och därför är det viktigt att vi finns där i en direkt rådgivande situation.  

Lovisa Lönnebo, marknads- och kommunikationschef på Friends

Fakta: Friends

Friends är en barnrättsorganisation och startades 1997 av Sara Damber, som började resa runt bland skolor i Sverige och prata om mobbning. Friends är ideell, alltså inte vinstdrivande, och de finansierar sin verksamhet genom stiftelser, partnersamarbeten med företag och privata givare.

Prata med barnen om nätmobbning

Friends ser att fler barn just nu tillbringar mer tid på nätet eftersom fritids- och idrottsaktiviteter ställs in och vissa skolor stänger.

– Barn blir ganska hänvisade till nätet just nu för umgänge utanför familjen, och därför är det bra att prata om nätsäkerhet och nättrygghet med sina barn, framhåller Lovisa Lönnebo.

Om du som förälder inte vet hur du kan ta upp det så finns det tips här på Friends hemsida, och du kan även vända sig till Friends rådgivning. 

– Bara för att barnen är hemma så är de inte skyddade från mobbning och uteslutning, utan det kan till och med eskalera. Om man som barn bara hänvisas till nätkontakter där det inte finns någon vuxennärvaro innebär det en väldig utsatthet.

Mobbningen ökar

I oroliga tider ökar otryggheten och då är det lättare för kränkningar och mobbning att få spelrum i skolan, på fritiden eller på nätet. Lovisa Lönnebo förklarar:

– Folk blir osäkra och osäkerhet leder till aggressivitet, man vill gärna skylla på någon. Vi har sett att det i samband med Corona-virusets utbrott har skett en ökning av rasistisk mobbning, att folk som på något sätt är kopplade till länder med stor spridning blir extra utsatta. 

Hon råder alla vuxna och vårdnadshavare att vara väldigt försiktiga i hur man uttalar sig, eftersom barn hör och agerar på det. 

– Det här är en tid när man inte ska överföra sin oro på barnen, och tänka extra noga på hur man pratar kring barnen om andra människor. 

Hjälp att prata om corona-viruset

Lovisa Lönnebo berättar att många föräldrar är osäkra på om och hur de ska prata med barn om corona-viruset.

– Det är Inte fel att prata med sina barn om corona-viruset och covid-19, men lägg det på den nivå som barnet ligger mognadsmässigt och utifrån vad de kan förstå och ta in.

Friends har tagit fram en guide för hur man kan prata med sitt barn om corona-viruset på ett lämpligt sätt, den hittar du här. Utöver corona-guiden finns det mycket annat material gratis online på friends.se, både för föräldrar, skolpersonal och idrottsledare.

– Vi har samlat kurser, poddar, övningar och annat digitalt material där du kan stärka dina kunskaper om förebyggande och främjande arbete mot mobbning.

Rådgivningen är extrabemannad

Friends erbjuder gratis rådgivning för skolpersonal, föräldrar och idrottsledare i sin Rådgivning. Den är öppen vardagar 8.30-17 och man har ökat bemanningen extra just nu.

– Du kan maila oss och då ringer vi upp inom en timme och pratar igenom det som du har funderingar kring. Det går även att kontakta oss via sociala medier, exempelvis via ett DM. 

Det är mest föräldrar och skolpersonal som hör av sig, och Friends rådger dem i den sits de och barnen befinner sig i just nu.

– Vi erbjuder även vuxna gratis online-utbildningar på vår hemsida. Det finns digitala kurser, poddar och övningar där du som skolpersonal eller vårdnadshavare kan få kunskaper om hur pratar om mobbning med barnen på bästa sätt. För du måste prata med dem om det, det är jätteviktigt.