Lyssna av meddelanden i Röstbrevlådan

Ring upp Röstbrevlådan för att lyssna av dina meddelanden.

Slå *133# för att ringa upp din Röstbrevlåda och telesvar. Tryck därefter 0 för att komma förbi meddelandet. Knappa sedan in koden 1232, som är standard första gången, sen kan egen kod väljas.
 

Följande val kan göras:

• Tryck 7 för att bläddra bakåt.
• Tryck 9 för att bläddra framåt.
• Tryck 6 för att radera meddelanden.
• Ångrar du radering av meddelande behöver du lyssna igenom alla meddelanden igen utan att lägga på telefonen. När meddelandet du raderat spelas upp på nytt frågar tjänsten om du vill ångra raderingen. Tryck 6 för att återta meddelandet. Tryck 8 för att pausa uppläsning av meddelande.
• Tryck 8 igen för att starta uppläsning.

Spara eller dela den här guiden

Ange din e-post så mejlar vi en länk till den här guiden.

{{shareGuideController.model.emailStatusMessage}}

Ange ditt mobilnummer så skickar vi en länk till den här guiden.

{{shareGuideController.model.smsStatusMessage}}

SÖK SUPPORT