Kontakta oss


Välj först vad ditt ärende gäller i steg 1 och 2. I steg 3 kan du välja kontaktväg, till exempel chatt, e-post och telefon.

  1. Vad gäller ditt ärende?

Skicka brev

  • TeliaSonera Sverige AB

    Box 50077, 973 22 LULEÅ