Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer

DIN INTEGRITET HOS TELIA

(Sidan är under omarbetning och kommer uppdateras inom kort)

Vi vill att du ska känna dig trygg när du använder Telias produkter och tjänster. På den här sidan beskriver vi bland annat om hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

För att kunna erbjuda dig den allra bästa servicen, de bästa tjänsterna och för att kunna hjälpa dig om du har frågor så behöver vi spara olika uppgifter om dig. Vårt främsta fokus är alltid att skydda våra kunders integritet. Därför sparar vi aldrig uppgifterna längre än vi behöver. Viss information slängs direkt, annan sparas olika lång tid beroende på vad uppgifterna ska användas till och vad lagen säger. All information hanteras under mycket strikta regler. Inom olika områden anlitar vi leverantörer för att kunna leverera våra tjänster, vilket innebär att även de behöver viss information om våra kunder.

Alla kunduppgifter sparas och hanteras enligt lagen om elektronisk kommunikation(2003:389), LEK och personuppgiftslagen (1998:204), PuL. Båda dessa lagar innehåller bestämmelser som syftar till att skydda privatpersoner mot att den personliga integriteten kränks när uppgifter hanteras.
När du ingår ett avtal med oss så godkänner du också våra allmänna villkor, där vi rent juridiskt beskriver vad det innebär.
 

UPPGIFTER SOM VI SPARAR

Personuppgifter

Personuppgifter är uppgifter som namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress, IP-adress (den identitet som din utrustning får när du kopplar upp dig mot telenätet) samt vilka tjänster du har. Uppgifterna sparas för att kunna kontakta dig, fakturera rätt och hjälpa dig om du har frågor.

Uppgifterna sparas så länge du är kund hos oss. När avtalet mellan oss upphör raderas eller anonymiseras uppgifterna inom två år förutom i de fall lagstiftning kräver längre lagringstid (till exempel enligt Bokföringslagen).

Trafikuppgifter och positioneringsdata

Trafikuppgifter och positioneringsdata är information om när och var du ansluter dig till telenäten för att till exempel ringa, skicka sms eller surfa på internet. Det är också information om vilka telefonnummer du ringt eller skickat meddelande till eller från, tidpunkt då kommunikationen startat och avslutats, den sammanlagda tid som kommunikationen pågått och vilka nät som använts.

Uppgifterna behöver vi för att kunna fakturera på rätt sätt och för att avhjälpa fel. Vi tittar också på var, när och hur våra kunder använder våra nät och tjänster för att till exempel kunna utveckla och bygga ut vårt telenät, förbättra täckningen och våra tjänster. Vi använder också uppgifterna för att se till att du som kund får de tjänster som du har beställt och avtalat om. Vi sparar också vilka siter du besöker men inte vilka specifika sidor eller innehållet, för att kunna skydda våra kunder mot internetbedrägerier, virus och så kallade trojaner. Som internetleverantör har vi en skyldighet att se till att våra kunder inte sprider virus och trojaner.

Uppgifterna sparas mellan sex månader och två år. Alla uppgifter som vi sparar om våra kunder, hanteras strikt enligt de lagar och bestämmelser som gäller.

Samtal till kundtjänst

När du ringer till vår kundtjänst, kan samtalet komma att spelas in. Det här gör vi för att utbilda våra medarbetare, förbättra vårt talsvar och vårt arbetssätt så att vi alltid kan hjälpa dig på bästa sätt. De inspelade samtalen lagras i 14 - 28 dygn. Läs mer här.

Samtal under perioden 2017-05-17 till 2017-06-17 kommer att sparas i cirka fyra månader men kommer inte att vara sökbara. Dessa inspelningar kommer att raderas senast 2017-10-17.

LAGRINGSTIDER

Här kan du se vilken information vi sparar och hur länge.

  • Mobilnummer (IMSI-nummer) sparas för att kunna identifiera dig som kund. Det sparas så länge du har kvar mobilnumret, som längst 24 månader efter att du slutat vara kund. Undantaget är underlag som behöver sparas enligt bokföringslagen.
  • Information om vilka e-postadresser du skickar eller tar emot sparas i sex månader (på grund av lagringsskyldigheten i LEK).
  • E-post sparar vi för våra kunders räkning och du som kund bestämmer när e-postmeddelanden ska raderas (från e-postservern).

Samma uppgifter kan sparas av olika anledningar:

  • Trafikuppgifter för fakturering sparas mellan 6 - 24 månader beroende på användningsområde så länge fakturorna är obetalda. När fakturan är betald raderas de efter sex månader. Trafikuppgifter som avser obetalda fakturor lagras till dess fordran är reglerad. De uppgifter som krävs för att följa bokföringslagens krav sparas i enlighet därmed.
  • Positioneringsdata vid början och slutet av ett telefonsamtal samt vid skickat sms. Positioneringsdata sparas i 24 månader.
  • För att kunna erbjuda dig attraktiva marknadserbjudanden utifrån dina behov sparar vi vissa volymuppgifter som till exempel antal skickade sms, mms och ringda samtal samt dataförbrukning. Vi sparar informationen i 36 månader.
  • För att skydda dig mot internetbedrägerier sparar vi IP-adresser så att vi kan eftersöka, blockera och ta bort adresser och meddelanden för att på så sätt förhindra spridning av virus, spam och så kallade trojaner. IP-adresser för fast telefoni och bredband sparas i sex månader och IP-adresser för mobil telefoni sparas i 100 dagar. Vi blockerar också IP-adresser för att motverka spridning av bilder på sexuella övergrepp på barn genom att i samarbete med polisen spärra hemsidor där sådant material förekommer.
  • Vi sparar också trafik-, och positioneringsdata för att kunna hjälpa dig om något är fel på de tjänster vi levererar i 6-24 månader.

För att vi hela tiden ska kunna erbjuda bättre tjänster utifrån våra kunders behov, sparar vi statistik (trafik- och positioneringsdata) i 6-24 månader.

VEM LÄMNAR TELIA UT DINA UPPGIFTER TILL?

Vi är skyldiga att lämna ut de uppgifter vi sparar till brottsbekämpande myndigheter.

Vi lämnar även ut vissa personuppgifter till nummerupplysningsföretag, om du inte har meddelat oss att du inte vill att uppgifterna delas.

Personuppgiftsansvarig

Telia Sverige AB, org.nr 556430-0142, ansvarar för de personuppgifter som behandlas under namnen Telia och Halebop. Ev. felaktigheter som rör personuppgifter kan anmälas till Telias kundtjänst, tel. 90 200, som ansvarar för att dessa blir rättade.

Registerutdrag

Privatpersoner har rätt att kostnadsfritt, en gång per kalenderår, få information om vilka personuppgifter vi behandlar. Begäran görs skriftligt och ska undertecknas av den sökande samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Begäran sänds till:
Telia Sverige AB
PUL
Svarspost 108317743
978 00 Luleå


Utdragen sänds till den sökandes folkbokföringsadress inom en månad från det att ansökan inkommit till Telia. Begäran om rättelse av personuppgift görs hos Telias kundtjänst, telefon 90 200.

Spärr mot marknadsföring

Om du inte vill att vi kontaktar dig för direktmarknadsföring, kan du anmäla det här:
Telia Sverige AB
Box 50077
973 22 Luleå

Anmälan ska vara skriftlig och innehålla uppgift om fullständigt namn, personnummer och ev. abonnemangsnummer.

Datalagringsregleringen

Med anledning av beslutet i EU-domstolen den 21 december 2016, har vi slutat lagra uppgifter enligt de krav som Datalagringsregleringen har ställt på oss.

INFORMATION OM COOKIES

(gäller från och med den 13 april 2015)

Enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 1 juli 2011, skall alla som besöker webbsidor informeras om vad cookies används till och samtycka till användandet av dessa.

Vad är cookies?

På Telias webbsidor används cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator när du besöker en webbplats. Cookies används för vissa funktioner som förbättrar våra webbsidor för användaren eller ger oss statistik om användandet av sajten. Vi sparar ingen personlig information via cookies. Statistiken kan inte kopplas ihop med abonnemang eller person. Information om besökaren kan inte spåras av Telia via cookies. En cookie kan inte starta program.

Olika typer av cookies

Telias webbsidor använder tre typer av cookies. Den första typen sparar en fil permanent på besökarens dator. Den lagrar tidigare besök på webbsidan samt vilken webbläsare som används. Denna cookie ger webbsidan bättre prestanda t.ex. genom att endast de senaste uppdateringarna behöver hämtas.

Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Den sparas temporärt på din dator och används bland annat för att hålla reda på inställningar under besöket på en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Den tredje typen är en statistikcookie som sätts för att vi skall veta hur många besökare webbsidorna har.

Acceptera eller vägra cookies

Varje besökare kan själv ange om han eller hon vill acceptera att ta emot cookies eller inte. De flesta webbläsare tar emot cookies automatiskt, men det går att ändra inställningarna så att de inte accepterar dem eller ger besökaren ett val om han eller hon vill acceptera eller inte. Om cookie-funktionen stängs av kommer dock inte webben och Telias många tjänster kunna utnyttjas till fullo.

Blockera alla cookies

De flesta webbläsare ger dig möjlighet att blockera alla cookies. Mer information om hur du ändrar inställningarna avseende cookies i andra webbläsare finns i Hjälp-menyn i webbläsaren.

IPRED

Ipred-lagen, som gäller från 2009, innebär att den som misstänker olaglig fildelning av exempelvis film eller musik kan vända sig till domstol. Domstolen kan med stöd av lagen tvinga alla operatörer att lämna ut uppgifter om vem som har ett visst internetabonnemang. Om domstolen, efter ansökan och efter sin egen bedömning, kräver att Telia ska lämna ut uppgifter om vem som använde ett visst ip-nummer så är vi skyldiga att göra det.

Vårt främsta fokus är alltid att skydda våra kunders integritet. Alla uppgifter som vi sparar om våra kunder, hanteras enligt strikta lagar och bestämmelser. Om vi lämnar ut kunduppgifter vill vi vara helt säkra på att de hanteras på ett rättsäkert sätt. Vi har därför, vid flera tillfällen, invänt mot krav på att lämna ut uppgifter enligt ipred-lagen. Men vi måste, precis som alla andra, följa det regelverk som gäller när myndigheter har rätt att begära ut information.

Utlämnande av uppgifter får bara göras efter beslut av domstol och efter tillräcklig bevisning om att det har begåtts ett intrång av en särskild IP-adress. De kunder som berörs får alltid information av oss senast tre månader efter att informationen har lämnats ut. Det är alltid domstolens ansvar att bevisa om ett brott har begåtts.

Läs mer.

FRA (FÖRSVARETS RADIOANSTALT)

Försvarets radioanstalt (FRA), har rätt att bedriva signalspaning på kabelburen trafik, som passerar Sveriges gränser, vilket bland annat innefattar telefoni och en stor del av Internettrafiken.

För att inhämtning av signaler i elektronisk form enligt lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet skall kunna ske, är operatörer som äger tråd i vilka signaler förs över Sveriges gräns skyldiga att överföra sådan trafik till samverkanspunkter och att förse FRA med vissa ingångsvärden.

Syftet med signalspaningen är att kartlägga yttre militära hot mot Sverige, hot kopplade till svenska utlandsstyrkor, hot från internationell terrorism och grov brottslighet, spridning av massförstörelsevapen, yttre hot mot landets infrastruktur, hot från utländskt spioneri, hot från konflikter i andra länder som får följder för säkerheten i världen samt hot kopplade till andra länders agerande som kan få betydelse för svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik. För mer information se www.fra.se.

ÖVRIGT

Blockering av barnpornografi

Allmänna vilkor

Telia äger rätt att göra ändringar i denna information löpande. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig här på www.telia.se.

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

close information navigation-arrow-down navigation-arrow-right panic playbutton