Kan inte logga in på Telia Wifi

För att använda Telia Wifi krävs det att du har tillgång till tjänsten.

Sök upp tillgängliga, trådlösa nätverk och välj det nätverk som heter Telia Wifi. Öppna därefter din webbläsare. Om du inte automatiskt kommer in på inloggningssidan för Telia Wifi kan du manuellt skriva in adressen 10.0.0.6 i webbläsarens fönster. Därefter följer du instruktionerna som följer på webbsidan du möter.

Kontrollera noga att du anger rätt användarnamn och lösenord och att du inte har Caps Lock aktiverad. Användarnamnet börjar vanligtvis med litet m eller 46 följt av mobilnumret. Lösenordet består av 8 tecken. Man bör se upp så att man inte förväxlar ett litet l och stort I eller nolla och litet o.

Om du har ett 24-timmarskort så är det högst upp på sidan i första inloggningsfältet du ska logga in. Det orangefärgade fältets inloggning längre ned gäller de kunder med abonnemang som vill ha 24-timmarsinloggning.

Om du upplever problem att logga in så kontakta personalen på plats.

SÖK SUPPORT