Telia Finance Kundkännedom (KYC)

Just nu skickar Telia Finance ut brev och mejl där de ber sina kunder fylla i ett formulär om kundkännedom. Om du fått ett brev eller mejl från Telia Finance är det därför viktigt att du följer instruktionerna och besvarar formuläret.

Varför skickar Telia Finance ut ett kundkännedomsformulär men inte Telia?
Telia är ett telekombolag. Men Telia Finance, som fakturerar en del av de tjänster i den leverans som Telia tillhandahåller, är ett kreditmarknadsbolag som står under tillsyn av Finansinspektionen. Ett kreditmarknadsbolag likställs med en bank och enligt penningtvättslagen är Telia Finance, liksom alla andra banker och finansiella institut, skyldiga att följa penningtvättsregelverket. 

Syftet med penningtvättslagen är att förhindra att banker och andra finansiella institut utnyttjas för brottslig verksamhet.

Vad händer om jag inte svarar på formuläret?
Om du, trots påminnelser, inte tillhandahåller informationen Telia Finance behöver så får de enligt lag inte utföra några tjänster åt dig. Det är därför viktigt att du besvarar formuläret snarast och så gott du kan. Om något svar skulle bli fel, kommer Telia Finance kontakta dig.

Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att besöka Telia Finance FAQ sida om KYC.