Svenska folket ser Telia som Sveriges hållbaraste telekombolag

För trettonde året i rad har svenska folket rankat Telia som det mest hållbara varumärket i telekombranschen. Detta enligt 2023 års upplaga av den årliga undersökningen Sustainable Brand Index.

Sustainable Brand Index är Europas största varumärkesstudie och bygger på hur konsumenterna uppfattar olika varumärken när det gäller hållbarhet. Telia uppfattas återigen som bäst i klassen inom telekom.

– Det här resultatet känns som ett ärofyllt kvitto på att vi satsar på rätt områden, säger Anders Olsson, VD Telia Sverige.

För att bidra till bättre uppkopplade samhällen och bättre digitala liv är Telias hållbarhetsagenda integrerad i både strategi och verksamhet. Vi har antagit ambitiösa miljömål som syftar till att bli helt koldioxidneutrala till år 2030. Det gäller såväl den egna verksamheten som de underleverantörer vi använder. Miljö- och klimatarbetet inkluderar bland annat att vi enbart använder förnyelsebar el i våra nät och klimatkompenserar de utsläpp vi fortfarande orsakar. Vi utforskar hela tiden nya sätt att bli mer energieffektiva, till exempel genom att återanvända energi från våra datacenter. Här kan du läsa mer om Telias miljöarbete.

Vårt hållbarhetsarbete handlar samtidigt om mer än miljö. Vi driver initiativ för digital inkludering där vi hjälper äldre, nyanlända och småföretagare att öka sina digitala kunskaper. Läs mer om Digital senior, Digital i Sverige och Digital företagare. Vi arbetar också på att hjälpa barnfamiljer till en trygg och bra start på barnens digitala liv genom Mobilkörkortet och Digital förälder.

Läs pressmeddelandet.
Läs mer om Telias hållbarhetsarbete.