På bilden: Åsa Kåryd från Telia, Huddinges kommunalråd Tomas Selin, och några av deltagarna.

I december 2022 lanserade Telia initiativet Digital i Sverige, ett inkluderingsprojekt som syftar till att hjälpa de som är nya i Sverige att förstå och komma in i det digitala samhället. Då genomfördes ett par träffar för att testa och fintrimma konceptet. Nu är Huddinge kommun först ut med Digital i Sverige.

För många som kommer nya till Sverige kan graden av digitalisering vara en utmaning. Projektet Digital i Sverige hjälper nyanlända att förstå hur det digitala samhället fungerar i en trygg och välkomnande miljö med tolkar tillgängliga för att stötta på det egna modersmålet när det behövs.

På första träffen i Huddinge deltog ett 40-tal Huddingebor med modersmål som arabiska, dari och tigrinja, och fick information om saker som digitala vårdkontakter och BankID. På plats fanns även Tomas Selin (c), kommunalråd i Huddinge kommun och ansvarig för bland annat integrationsfrågor.

– I och med att kommuner och myndigheter digitaliserar sina processer är det viktigt att stötta de som har ett digitalt utanförskap. Det är alltså inte bara språket som är en barriär utan även den tekniska och digitala kunskapen. Kan vi inkludera fler kan vi också skapa möjligheter att ta tillvara människors kompetens och erfarenhet, säger han.

Telia driver projektet med Nordea och Digital Tolk som huvudpartners, och på beställning av Länsstyrelsen i Stockholm. På plats på träffarna finns sakkunniga medarbetare från Telia och tolkar, samt representanter från kommunen. Tomas Selin ser positivt på initiativet och tror på samverkansmodellen.

– Jag tror att fler kommer när vi samlar olika aktörer som med Digital i Sverige. En medborgare som kanske egentligen bara behöver hjälp med en sak kan samtidigt komma i kontakt med andra aktörer och delar av samhället. Den modell som Länsstyrelsen och Telia har byggt upp är väldigt effektiv och blir bättre än att en aktör ska fixa allt. Det löser problem och bygger tillit, säger han.

Under våren kommer Digital i Sverige att fortsätta i Huddinge och även rullas ut till fler svenska kommuner.

– Det är riktigt roligt att vårt nya koncept för digital inkludering är så uppskattat och efterfrågat, vi har redan kommuner i kö för genomförande till hösten. Under våren så genomför vi event samman med Länsstyrelsen Stockholm och kommunerna, Ekerö, Täby, Botkyrka och Stockholm Stad, säger Åsa Kåryd, marknadsprojektledare för Digital inkludering på Telia Sverige.