Alla är välkomna i det digitala livet

Mer än en miljon människor i Sverige idag saknar kunskapen, förmågan och tekniken för att ta del av den digitala världen. Därför erbjuder vi Mer Digital – en grundläggande IT-utbildning för att lösa det digitala utanförskapet i din kommun.

Efter utbildningen ska deltagaren:

  • Känna sig trygg med att använda dator, telefon eller surfplatta
  • Kunna använda digitala tjänster från exempelvis kommuner och myndigheter
  • Inspireras att dra nytta av vad internet har att erbjuda

 

Mer-digital-fick-pris-pa-telekomgalan-2018

Mer Digital har fått pris av European Broadband Awards samt Telekomgalan i kategorin Årets digitaliseringsprojekt 2018.

Telia har redan genomfört flera utbildningar i samarbete med kommuner runt om i landet och alla har klassat workshopen som en succé. Känslan får stöd i en studie gjord av Skövde högskola som konstaterar att Mer digital gjort mätbara framsteg, och faktiskt visar att det går att bryta ner känslan av utanförskap.

– Många deltagare har flyttat fram gränserna för sina digitala vanor. Exempelvis uppskattar 70 procent att de använder IT mer nu, jämfört med tidigare, förklarar Eva Söderström på Skövde högskola i en kommentar till sin rapport.
 

"Vår kommun hade aldrig klarat detta utan en stark partner som Telia"

Kristina Lundberg, Näringslivsutvecklare, Sunne Kommun

"En storslagen succé"

Haninge ungdomsråd på Facebook

Lärare på workshopen är ungdomar från orten, de får stöd av vuxna handledare som Telia utbildat kring konceptet. Just mötet mellan unga och äldre brukar vara ett glädjeämne i sig.

– Att se hur 80-åringarna och högstadieungdomarna jobbade tillsammans var rörande. Så en sådan här utbildning, och den mötesplats den innebär, bidrar till att skapa en förståelse över generationsgränserna, säger Eva Söderström i kommentaren.
 

"Jag fick hjälp med att få igång e-post, det hade jag inte gjort förut"

Deltagare i Mer Digital

Dagmar, 80, och Hans, 76: "Vi tackade ja direkt"

Ur rapporten

mer-digital-rapport2

Har du ändrat syn på det digitala ?

mer-digital-rapport1

Använder du fler digitala tjänster nu?

Telia kan hjälpa till med

Det här kan du vänta dig

Bakgrund

De nationella målen för bredbandsutbyggnad och digitalisering är ambitiösa i vårt land. Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter och till år 2025 bör alla ha tillgång till en snabb uppkoppling.

Vi på Telia delar regeringens ambition. Kommuner ska fibreras, välfärdstjänster digitaliseras och inte minst behövs krafttag mot det digitala utanförskapet.

Mer om Mer Digital och vad deltagarna tycker

Ladda ner en presentation