Överlåt abonnemang

Viktigt att tänka på

När du fyller i en överlåtelseblankettber vi dig ha följande i åtanke:

  • Fyller du i blanketten direkt på telia.se, glöm inte av att ladda ner det ifyllda avtalet först, för att sen skicka in det fysiskt till oss
  • Blanketten behöver vara underskriven av behöriga beställare/firmatecknare
  • Vid mobila avtal: finns det ett tillhörande Datasim behöver vi veta om det ska sägas upp eller flyttas över till tillträdande kund
  • Engångsavgifter (ex arbete i fastighetsnät, inköp av hårdvara etc) som tillkommit på en faktura innan ett överlåtelseavtal är genomfört, tillfaller juridiskt den befintliga ägaren av avtalet
  • Tillträdande kund: ange vad för typ av faktureringssätt som önskas: sam- eller särfakturering, pappers, e-post- eller elektroniskt (EDI), samt tydliga adress/PO/referensuppgifter dit fakturorna ska skickas.
  • Vi har inte möjlighet att överlåta företagsabonnemang med bindningstid till en privatperson. Abonnemanget behöver slutfaktureras innan en överlåtelse kan göras.

Frågor och svar