Villkor

Här hittar du Telia Företags allmänna villkor samt villkor för våra pågående kampanjer.

Allmänna villkor

• Telias allmänna villkor
• General Terms and Conditions

När du tecknar ett nytt avtal från och med den 1 november 2015 accepterar du också att det nya avtalet går under Telias allmänna villkor som gäller från och med den 1 november 2015.

För avtal som du tecknat före den 1 november 2015 gäller de allmänna villkor som var giltiga vid den tidpunkt du tecknade avtalet och fram tills dess att avtalet löper ut.
 

Komplettering av allmänna villkor

Kompletteringen av allmänna villkor avser tjänsterna Telia Företagsabonnemang och Telia Bredband Företag.

Om inte parterna kommit överens om annat ska prisavdrag enligt punkt 4.3 utgå med följande belopp:

• 160 kr om felet varat minst fem (5) dygn i följd
• 400 kr om felet varat minst tio (10) dygn i följd
• 640 kr om felet varat minst femton (15) dygn i följd.

Priser exklusive moms.

Telia Finance

Allmänna villkor vid delbetalning via Telia Finance

Allmänna villkor för avtal som tecknats före 2015-11-01

Allmänna villkor för avtal som tecknats före 2015-11-01 - Svenska
Allmänna villkor för avtal som tecknats före 2015-11-01 - Engelska

Allmänna villkor för avtal som tecknats före 2015-10-01

Allmänna villkor för avtal som tecknats före 2015-10-01 - Svenska
Allmänna villkor för avtal som tecknats före 2015-10-01 - Engelska

Allmänna villkor för avtal som tecknats före 2014-05-17

Allmänna villkor för avtal som tecknats före 2014-05-17 - Svenska
Allmänna villkor för avtal som tecknats före 2014-05-17 - Engelska

Allmänna villkor för avtal som tecknats under 2008

Allmänna villkor för avtal som tecknats under 2008 - Svenska
Allmänna villkor för avtal som tecknats under 2008 - Engelska

Allmänna villkor för avtal som tecknats före 2008-01-01

För dig som tecknat avtal före 2008-01-01 kan äldre allmänna eller särskilda villkor gälla. Observera, för tjänsterna Telia Företagsabonnemang och Telia Bredband Företag gäller de nya villkoren oavsett när avtalet har tecknats.

Fast telefoni
Allmänna villkor för teleabonnemang som tecknats före 2008-01-01
Allmänna villkor för Telia Centrex som tecknats före 2008-01-01

Mobilt
Särskilda villkor för Telia Online som tecknats före 2008-01-01
Särskilda villkor för Telia Refill som tecknats före 2008-01-01
Särskilda villkor för United Messaging som tecknats före 2008-01-01

Internet
Villkor för Telia Gruppanslutning Bredband 2002-01-01 som tecknats före 2008-01-01
Villkor för Telia Gruppanslutning Bredband 2002-11-20 som tecknats före 2008-01-01
Tilläggsvillkor för Telia Internet 020 som tecknats före 2008-01-01
Villkor för Telia Internet för alla som tecknats före 2008-01-01
Villkor för Telia HomeRun som tecknats före 2008-01-01

Köp- och leveransvillkor vid köp på telia.se/foretag

Leverans av varor

Fraktavgift
Ingen fraktavgift tas ut

Leveransmetod
Varorna skickas som företagspaket såvida inget annat angetts.  Normal leveranstid är 1 arbetsdag.

Betalningsvillkor
Faktura: 30 dagar netto eller direktbetalning med betalkort. 
Betalningsvillkor: 30 dagar netto.

Leverans av tjänster

Beställning av mobilteleabonnemang
Kunden medger Telia att ta kreditupplysning vid beställning av mobilteleabonnemang samt vid förlängning av mobiltele- abonnemangs bindningstid. Telia tillsänder kunden avtal och de villkor som gäller för beställt abonnemang. Kunden skall tillställa Telia undertecknat avtal och villkor inom 14 dagar. Telia levererar kundens beställning efter att ha mottagit undertecknat avtal och villkor.

Garanti, service, reklamation och returer
Följesedel med garantivillkor bifogas varje leverans. Kunden skall bevara dessa handlingar. För det fall transportskada föreligger skall kunden inom skälig tid underrätta Telia, för att bibehålla rätten att åberopa garantifel, reklamationer och service. 

Returadress:
TeliaSverige AB / Retur
341 09 Ljungby

Vid reklamation och frågor om leverans:
Ring 90400

IT&Telecomföretagens Allmänna bestämmelser för IT tjänster

Detta dokument gäller enbart för tjänsten för tjänsten Personlig Tekniker.

IT&Telecomföretagens Allmänna bestämmelser för IT tjänster, version 2014