villkor

Här hittar du Telia Företags allmänna villkor samt villkor för våra pågående kampanjer.

Allmänna villkor

• Telias allmänna villkor
• General Terms and Conditions

När du tecknar ett nytt avtal från och med den 25 maj 2018 accepterar du också att det nya avtalet går under Telias allmänna villkor som gäller från och med den 25 maj 2018.

För avtal som du tecknat före den 25 maj 2018 gäller de allmänna villkor som var giltiga vid den tidpunkt du tecknade avtalet och fram tills dess att avtalet löper ut.

Komplettering av allmänna villkor

Kompletteringen av allmänna villkor avser tjänsterna Telia Företagsabonnemang och Telia Bredband Företag.

Om inte parterna kommit överens om annat ska prisavdrag enligt punkt 4.3 utgå med följande belopp:

• 160 kr om felet varat minst fem (5) dygn i följd
• 400 kr om felet varat minst tio (10) dygn i följd
• 640 kr om felet varat minst femton (15) dygn i följd.

Priser exklusive moms.

Service, Reparation och Utbytesservice

Allmänna villkor för Personlig Tekniker och Personlig Tekniker Plus

Köp- och leveransvillkor vid köp på telia.se/foretag

Leverans av varor

Fraktavgift
Ingen fraktavgift tas ut

Leveransmetod
Varorna skickas som företagspaket såvida inget annat angetts.  Normal leveranstid är 1 arbetsdag.

Betalningsvillkor
Faktura: 30 dagar netto eller direktbetalning med betalkort. 
Betalningsvillkor: 30 dagar netto.

Leverans av tjänster

Beställning av mobilteleabonnemang 
Kunden medger Telia att ta kreditupplysning vid beställning av mobilteleabonnemang samt vid förlängning av mobiltele- abonnemangs bindningstid. Telia tillsänder kunden avtal och de villkor som gäller för beställt abonnemang. Kunden skall tillställa Telia undertecknat avtal och villkor inom 14 dagar. Telia levererar kundens beställning efter att ha mottagit undertecknat avtal och villkor.

Garanti, service, reklamation och returer
Följesedel med garantivillkor bifogas varje leverans. Kunden skall bevara dessa handlingar. För det fall transportskada föreligger skall kunden inom skälig tid underrätta Telia, för att bibehålla rätten att åberopa garantifel, reklamationer och service. 

Returadress:
TeliaSverige AB / Retur
341 09 Ljungby

Vid reklamation och frågor om leverans:
Ring 90400