Villkor

Här hittar du Telias villkor för företagskunder.

Allmänna villkor

• Telias allmänna villkor
• General Terms and Conditions

För avtal som du tecknat före den 25 maj 2018 gäller de allmänna villkor som var giltiga vid den tidpunkt du tecknade avtalet och fram till dess att avtalet löper ut:

Köp på telia.se/foretag

Fraktavgift
Ingen fraktavgift tas ut.

Leveransmetod
Varorna skickas som företagspaket såvida inget annat angetts. Normal leveranstid är 1 arbetsdag.

Betalningsvillkor
Betalningsvillkor är 30 dagar netto eller direktbetalning med betalkort.

Garanti, service, reklamation och returer
Följesedel med garantivillkor bifogas varje leverans. Kunden ska bevara dessa handlingar. För det fall transportskada föreligger ska kunden inom skälig tid underrätta Telia, för att bibehålla rätten att åberopa garantifel, reklamationer och service.

Returadress:
TeliaSverige AB / Retur
341 09 Ljungby

Vid reklamation och frågor om leverans:
Ring 90400

Mobile Enrollment

Service, Reparation och Utbytesservice