ÖVERTRÄDELSER OCH ANMÄLAN

Här kan du läsa om hur du kan anmäla överträdelser på nätet, var du kan få hjälp och vad gör Telia för att bidra till ett säkrare internet.

Tyvärr råkar internetanvändare ibland ut för otrevliga händelser. Om du blir drabbad kan du anmäla överträdelser på internet. Läs även mer om Ipred-lagen.

Om du råkar ut för något som du anser är en överträdelse som bryter mot både lag och nätetikett, kan du göra en anmälan. Först måste du ta reda på vilken internetleverantör du ska skicka anmälan till. Det tar du reda på genom den IP-adress eller det hostnamn som användaren har.

Ip-adressen eller hostnamnet finns i e-brevhuvud eller i loggfiler från brandväggar eller annan säkerhetsprogramvara. För att ta reda på vem som har ett IP-nummer kan du gå in på:

Om ärendet är polisiärt ska du anmäla det till närmaste polisstation, se www.polisen.se

Vanligtvis finns adressen abuse@domännamn (exempelvis abuse@telia.com) där du kan anmäla överträdelser hos den aktuella internetleverantören. Om inte det fungerar kan du prova postmaster@domännamn. Det är viktigt att du skickar med fullständiga loggfiler eller brevhuvud (header) för att kunna spåra den skyldige (som får en varning eller blir avstängd). Är tilltaget riktigt grovt kan du komplettera med en polisanmälan.

Image caption goes here

Ipred - lagstiftning om olaglig fildelning

Ipred är en ny lagstiftning som bl.a. innebär att den som misstänker och vill hävda olaglig fildelning av exempelvis film eller musik kan vända sig till domstol. Domstolen kan med stöd av lagen tvinga operatören att lämna ut uppgifter om vem som har ett visst internetabonnemang. Telia ser fram emot en principiell rättslig prövning av Ipred och frågan om när den personliga integriteten ändå kan skyddas.Telia har i skrivelser till domstolen invänt mot krav på ipred-utlämnanden.

Om domstolen, efter ansökan och efter sin egen bedömning, kräver att Telia ska lämna ut uppgifter om vem som använde ett visst ip-nummer så är vi skyldiga att göra detta. Vi lagrar dock inte ip-nummer längre än vi bedömer som nödvändigt för att leva upp till de krav som ställs på oss av kunder, operatörer och PTS. Vi har med anledning av Ipred sett över våra lagringstider och justerat dessa till sex månader. Även om spam och virus ofta kan utredas inom väldigt kort tid så skulle det, utan lagring av ip-nummer, bli svårare för oss att utreda incidenter såsom attacker och phising. Dessa utgör inte bara ett hot mot enskilda kunder utan medför även stora störningar i nätet. Vi har i vår översyn satt säkerheten och tryggheten för våra kunder högst.

Telia blockerar surf till material som skildrar sexuella övergrepp mot barn

Telia arbetar sedan många år aktivt med att på internet hindra åtkomsten till material som skildrar sexuella övergrepp mot barn. Som ett led i arbetet har Telia och andra Internetleverantörer ingått ett samarbete med Polisen, som gör det möjligt för Telia att blockera besök till Internetsidor som enligt Polisen innehåller barnpornografiskt material.         

Blockeringen ingår automatiskt som en del i din bredbandsanslutning och i ditt mobila dataabonnemang från Telia, och innebär i korthet att webbläsaren vid försök till besök på en svartlistad sida i stället visar en informationstext om att sidan är blockerad och vart man kan vända sig för mer information.

Om du som kund har synpunkter på filtreringen, och exempelvis anser att en sida är felaktigt blockerad, är du välkommen att ta kontakt med oss via e-post abuse@telia.com. Listan över Internetsidor som omfattas av blockeringen uppdateras centralt av Polisen ochInterpol. Telia har ingen kontroll över eller insyn i den processen men om du hör av dig till oss så  så kontaktar vi den som är ansvarig för att materialet blockerats.

Om du som kund upptäcker på barnpornografiskt material på nätet eller får kännedom om sexuella övergrepp på barn så ska du omgående antingen kontakta Polisen eller rapportera händelsen via en anonym Hotline som tillhandahålls av organisationen ECPAT: www.ecpathotline.com

Några organisationer och myndigheter som jobbar mot sexuella övergrepp på barn