PRISER

Här hittar du alla priser för abonnemang och tjänster för företag. 

Erbjudandevillkor och priser för abonnemang, tjänster, samtal och produkter är exklusive moms. Avgift för pappersfaktura är 39 kr/faktura. 

För ett mobilt abonnemang med bindningstid tecknat innan 2017-10-01 är avgiften 29kr för pappersfaktura tills bindningstiden upphört. 

För ett fast abonnemang, till exempel fast bredband och fast telefoni med bindningstid tecknat innan 2017-11-01, är avgiften 29kr för pappersfaktura tills bindningstiden upphört

E-faktura och PDF-faktura via e-post är helt avgiftsfria.

Tidigare prislistor

Prislistor för abonnemang för fast telefoni

Tidigare prislistor för fast telefoni

Abonnemang för mobilt bredband

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

close information navigation-arrow-down navigation-arrow-right panic playbutton svg-icon-arrow-down svg-icon-arrow-up ; svg-icon-checkmark