PRISER

Här hittar du alla priser för företagsabonnemang
och tjänster. 

Erbjudandevillkor och priser för abonnemang, tjänster, samtal och produkter är exklusive moms. Avgift för pappersfaktura är 39 kr/faktura. 

För ett mobilt abonnemang med bindningstid tecknat innan 2017-10-01 är avgiften 29 kr för pappersfaktura tills bindningstiden upphört. 

För ett fast abonnemang, till exempel fast bredband och fast telefoni med bindningstid tecknat innan 2017-11-01, är avgiften 29 kr för pappersfaktura tills bindningstiden upphört

E-faktura och PDF-faktura via e-post är helt avgiftsfria.

Tidigare prislistor

Prislistor för abonnemang för fast telefoni

Tidigare prislistor för fast telefoni

Abonnemang för mobilt bredband