Idag går utvecklingen snabbare än någonsin och för att ligga i framkant behöver man uppdatera sin teknik allt oftare.

hyra äger

Att hyra istället för att äga är gör det möjligt för ditt företag att frigöra kapital till andra värdeskapande investeringar. Du får en faktura för all it-kommunikation på månads- eller kvartalsbasis. Du får kontroll på utrustningen och löptiderna men även flexibiliteten att förändra avtalet under tidens gång.

bra för miljön

Vi kompletterar dina hyreslösningar med ett omfattande och kostnadseffektivt system för återvinning. Utrustningen tas inte bara hand om på ett miljöriktigt sätt utan informationen raderas säkert och riktigt genom certifierade programvaror från Blancco och Ibas.

hyr din it hos telia

Alla företag har sitt behov av tekniklösningar. En viktig del i vårt hyreserbjudande är att vi inte lämnar er i sticket med gammal utrustning som kan vara svår att veta exakt vad man ska göra med. När det är dags att uppgradera tar vi hand om dina produkter, det som brukar kallas livscykelhantering.

iso-certifierat

Det innebär att vi har ett starkt miljöfokus och strävar ständigt efter att förbättra arbetet.

Erbjudande