Dataanalystjänster

Beslutsfattande ska inte vara en gissningslek. Med dataanalystjänster från Telia får ni grunden för att ta mer träffsäkra beslut samtidigt som ni kan automatisera en rad processer.

Alla dataanalystjänster från Telia

Telia Crowd Insights för fastigheter

Rörelsedata för planering och optimering.

Telia Crowd Insights för fastigheter

Crowd insights

Förstå faktiska rörelsemönster med anonymiserad och aggregerad data från mobilnätet.

Crowd insights

Crowd insights for retail

Digital logik för optimering av den fysiska butiken.

Crowd insights for retail

Travel emission insights

Nu kan kommuner och regioner kartlägga de egna koldioxidutsläppen och därefter prioritera klimatåtgärder som kommer ge störst effekt samt löpande följa upp dessa.

Travel emission insights

Vi älskar frågor och funderingar.

I våra supportguider hittar du enkelt lösningen på de flesta problem, annars hjälper vi dig vidare.