Få pantar mobilen – men unga gör det bäst

Telia har i en ny undersökning tagit tempen på svenskarnas vanor när det gäller att städa, laga eller panta sin mobil. Bara hälften uppger att de rensar mobilen regelbundet, många köper hellre nytt och få pantar. Dock är återvinning tre gånger vanligare bland yngre än bland äldre.

Att köpa en ny mobil varje år kan vara lockande men det är inte hållbart. Om den istället underhålls kan den leva och kännas som ny längre. Men bara hälften uppger att mobilen rensas regelbundet, och av de som sällan eller aldrig gör det ser ungefär fyra av tio (42%) ingen anledning. Samtidigt uppger hela sju av tio (69%) att de skulle rensa oftare om de visste att det förlänger mobilens livstid.

Borde vara självklart att laga mobilen

Samma återhållsamma trend återspeglas i frågan om reparationer. Bara lite mer än hälften (57%) skulle lämna in mobilen för lagning om den gick sönder. Hälften (51%) av de som inte agerar tycker att det kostar för mycket och nästan 4 av 10 (36%) köper hellre nytt.

 Av de som rensar vill äldre frigöra minne, medan yngre vill förlänga livstiden. Så viss insikt kring varför finns, men man verkar inte har koll på alla fördelarna och den kunskapen får vi fortsätta jobba för att höja. Samtidigt är det intressant att många hellre köper nytt än att laga och att kostnaden inte är primär orsak, det behöver vi gräva i och se vad vi kan påverka. Det borde ju vara lika självklart som att laga annan dyr teknik, som en dator eller tvättmaskin, säger Henrik Lönnevi, chef för Telias konsumentaffär. 

Unga bättre på att panta mobilen

Har en mobil gjort sitt kan den också lämnas in för återbruk eller återvinning men hela sex av tio (64%) har aldrig pantat sin mobil. De som pantat mest är i åldrarna 16–34 år, både i närtid och de senaste 10 åren. De som pantat minst eller aldrig av alla kategorier är mellan 55 – 64 år. En av de största drivkrafterna för att panta är för majoriteten att få ett erbjudande eller få något tillbaka.

 Det tar tid att förändra vanor men jag skulle ändå säga att både vi och kunderna befinner oss i ett bättre skifte. Undersökningen pekar på att unga är mer drivande, och jag tror vi snart kommer se en ökning hos alla. För att accelerera det har vi under året gjort det enklare att lämna och byta in sina gamla telefoner, samtidigt ser vi till att våra kunder alltid får något tillbaka, säger Henrik Lönnevi.

Läs mer om Telias mobilrörelse: Laga - Panta - köp begagnat
Praktiska tips: Så förlänger du livet på din mobil

***

Insikter från undersökningen

Städa mobilen

  • 4 av 10 (37%) tycker det tar för lång tid.
  • Bara 18% vet inte riktigt hur man gör.
  • Hela 6 av 10 skulle göra det oftare om de hade en guide steg-för-steg.

Laga mobilen

  • Nära 8 av 10 (75%) i åldrarna 18–34 skulle lämna in för lagning.
  • Mest priskänsliga är unga (61%) mellan 18–24 år samt äldre (58%) mellan 45–54 år.
  • 2 av 10 i åldrarna 45–54 år vågar inte lämna ifrån sig telefonen på grund av sin privata data.

Panta mobilen

  • Unga upp till 35 år (20%) har pantat tio gånger mer än äldre 55+ (2%) det senaste året.
  • Av dom som ännu inte pantat skulle hela 6 av 10 kunna tänka sig att panta en mobil.
  • Kan mest tänka sig vid ekonomisk ersättning (65%) och vid hjälp att radera innehåll (34%).


Om undersökningen 
Mantap Global/CINT har under april 2022 på uppdrag av Telia frågat ett riksgenomsnitt av 1079 svenskar i åldrarna 16 och 75 år om deras mobilvanor i samband med underhåll och återvinning.