Angående fakturor rörande DNS/Domän

Information till dig som nyligen fått en oväntad faktura rörande Telia DNS/Domän.

Många av våra företagskunder har i dagarna fått en faktura som rör tjänsten Telia DNS, och som orsakat många frågor. Bakgrunden är att vi har upptäckt att vi har missat att fakturera för Telia DNS under en längre tid. Anledningen är ett fel i våra system.

Vi har tagit beslut om att inte efterfakturera våra kunder, men att avgiften för tjänsten från och med nu debiteras årsvis. Den faktura du tagit emot gäller alltså avgiften för kommande period.

Vanliga frågor

Vad är DNS?
Allt som rör ditt domännamn lagras i DNS-servrar. För att dina datorer och tjänster ska vara tillgängliga måste dessa servrar fungera. Därför läggs dina domännamn på ständigt övervakade servrar som finns i säkerhetsklassade anläggningar på olika platser i Sverige. Med Telia DNS blir din webbadress sökbar för alla och hanteras på ett tryggt och säkert sätt, vilket är grundläggande för att din/dina hemsidor och epostadresser ska fungera.

Varför står det engångsfaktura & installationsadress?
Vi förstår att det är missvisande och vi jobbar med att ta bort denna text då den är felaktig. Ni kommer att få fakturan som vanligt årsvis.

Vad är numret som börjar på ON-xxxxx?
Det är en unik identifierare för just den specifika fakturan. Detta kan användas i kontakt med vår kundtjänst om behov uppstår.