Fem snabba om Fri surf i sociala medier

Roberta Alenius, kommunikationschef på Telia Sverige, om Telias nya kampanj.

Hej Roberta Alenius, kommunikationschef på Telia Sverige, här kommer fem snabba frågor om Telias nya kampanj:

Hur har ni resonerat med er kampanj?
Vi har verkligen velat lyssna på våra kunder och ge dem ett erbjudande vi vet de kommer uppskatta. Världen utvecklas och sociala medier är det nya sättet att hålla kontakten med vänner och familj. Det möter vi upp med vårt nya erbjudande.

Hur definierar ni sociala medier?
Sociala medier är ett väldigt brett begrepp och betyder olika saker och inkluderar olika tjänster för olika individer.
Vi har valt att definiera sociala medier som tjänster vars primära syfte är att möjliggöra kommunikation och interaktion mellan människor, antingen direkt eller i grupp. Genom detta vill vi hjälpa våra kunder att vara tillgängliga på ett antal plattformar, till en början är de som erbjuds Facebook, Instagram, Messenger, Whatsapp, Twitter och Kik. Det här är en tjänst under utveckling och vi ser fram emot att även andra sociala medietjänster deltar i erbjudandet.

Vad är er ställning till nätneutralitet?
Nätneutralitet är en mycket viktig fråga som vi följer noga, det tror jag gäller för samtliga operatörer. Vårt nya erbjudande om fri surf i sociala medier ger kunderna ännu mer surffrihet, vi gör ingen prioritering av trafik eller någon typ av blockering, därför menar vi att det inte står i konflikt med nätneutraliteten.

Hur rimmar ert nya erbjudande med nätneutraliteten?
Nätneutralitet handlar om att möjliggöra för kunder att få access till information och annat innehåll, använda appar och olika enheter för att få ut så mycket av internet som möjligt. Dessutom handlar det bland annat om blockering av tjänster och prioritering av trafik. Vår nya tjänst ger kunderna möjlighet att få ut mer av internet och vi använder ingen prioritering eller blockering utan det är enbart så att trafiken undantas från våra kunders mobildatamängd.
Det är viktigt att här lyfta fram att det inte finns några kommersiella upplägg mellan Telia och de tjänster som nu undantas i form av utbyte av ersättning eller information annat än vad som krävs för att undanta våra kunders kostnader och att respektive partners varumärke kan inkluderas i vår kundkommunikation.

Vilken information delar ni med era partners?
Vi delar inte någon kund eller användningsdata med dessa samarbetspartners och inte heller de delar någon användarinformation med oss. Den tekniska lösning som gjorts baseras på att vissa identifierade datatrafikdestinationer inte räknas mot kundens surfmängd och det är vår samarbetspartner som har skyldighet att kontinuerligt förse oss med information för att möjliggöra att dessa tjänster är undantagna på rätt sätt.