Nu blir video via drönare enklare, säkrare och effektivare än någonsin. Tillsammans med Ericsson ONE har Telia utvecklat en ny videostreamingtjänst för drönare, den första i Sverige som gör det möjligt att säkert dela video i realtid till flera personer.

Inspektion via drönare är ett smidigt sätt att bevaka och undersöka svårtillgängliga eller riskabla platser. Befintlig teknik har dock inte varit så säker som man kunnat önska och har även haft för hög fördröjning då dataflödet inte varit fullständigt optimerat genom hela kedjan. 

Den nya tjänsten från Telia och Ericsson ONE, Telia Drone Inspection Service, kommunicerar via mobilnätet, vilket möjliggör överföring över längre distanser och med högre hastighet. Dessutom är datan krypterad hela vägen från drönaren till slutanvändaren. Sändningen kan följas live av tekniker eller utredare som får en ögonblicksbild av läget och kan fatta kritiska beslut snabbt och effektivt. 

5G ger nya möjligheter för drönare

- Drönarutvecklingen har gått från att vara en kul hobby och snygga mäklarfoton till att skapa nytta för människor, företag och samhället i stort, och det finns en stor efterfrågan för den här typen av säkra och robusta tjänster, säger Jan Pettersson som leder Telias drönarprojekt.

- Med 5G öppnar sig ytterligare tillämpningsområden med framtidens drönare där frakt, transport och resor på sikt blir helt automatiserade, vilket sparar både tid, pengar och miljöpåverkan.

Telia Drone Inspection Service fungerar tillsammans med redan existerande drönare, genom att man kopplar handkontrollen till en mobil router, samt laddar ner en app.

Utvecklingsprojekt med 5G-fokus

Med start i februari 2021 kommer Telia och Ericsson ONE också att driva ett utvecklingsprojekt för drönare tillsammans med utvalda kunder. Kundernas användning av drönare kommer att utvärderas löpande och målet är att designa framtidens drönartjänst med särskilt fokus på 5G-teknikens möjligheter. En av de kunder som deltagit i pilotprojektet är Vattenfall, som ser stora möjligheter.

- Redan i dag använder vi drönare för digitala inspektioner inom vattenkraften och kärnkraften. Drönare ger oss möjlighet att utföra arbetsuppgifter på ett snabbare, säkrare och mer kostnadseffektivt sätt, säger Anders Wik, projektledare för digitalisering på Vattenfall R&D.

 

 

Mer om 5G

 • 5G förändrar vården

  Uppkopplade vårdlösningar kommer att bli en viktig del av svensk sjukvård.

  Läs mer
 • 5G och samhället

  Så kan 5G göra samhället både säkrare och effektivare.

  Läs mer
 • Spela med 5G

  I spel räknas varje millisekund. 5G-tekniken kommer att ge spelvärlden nya förutsättningar

  Läs mer