Fabriksåterställ tv-box Motorola Arris 1113

 1. Dra ur strömsladden

  Den hittar du på baksidan, andra ingången från vänster.

 2. Tryck och håll inne powerknappen på undersidan av boxen. Håll knappen nedtryckt. Sätt i strömsladden igen. 

 3. Lampan på ovansidan blir då först grön. När lampan lyser rött släpper du knappen.

 4. Låt tv-boxen starta upp tills du ser texten Välkommen till tv från Telia – Downloading software på tv-skärmen. Tryck då på knappen INFO på fjärrkontrollen och håll inne i ungefär två sekunder. 

 5. Tryck på nedåtpilen på din fjärrkontroll och välj System. Tryck därefter OK på din fjärrkontroll.

 6. Välj Factory Reset med pilarna på fjärrkontrollen och tryck OK för att utföra åtgärden.

  Om du vill ta bort lokalt lagrad information som inställningar och kanallistor väljer du Remove Software istället och trycker OK. (Det kan vara bra att göra både Factory Reset och Remove Software.)

 7. Tryck vänsterpil på din fjärrkontroll för att komma till menyn i vänsterkanten. Markera Exit och tryck OK.
  Välj Reboot Without saving tryck på OK på din fjärrkontroll. Tv-boxen startar nu om.

 8. Efter du utfört åtgärden kommer du behöva din identifikationskod och kontrollkod.
  Du hittar koderna på Mitt Telia.

Ha dina koder tillhands

Tänk på att en fabriksåterställning tar bort alla inställningar i din tv-box. Det innebär att du behöver ange identifikations- och kontrollkod när återställningen är genomförd. Koderna hittar du i det bekräftelsebrev du fick i samband med att du beställde din tv-tjänst. Du kan också hitta dem via Mitt Telia. Om du har en inspelningsbar tv-box kommer dina inspelningar inte att försvinna i samband med fabriksåterställningen

Spara eller dela den här guiden

Ange din e-post så mejlar vi en länk till den här guiden.

{{shareGuideController.model.emailStatusMessage}}

Ange ditt mobilnummer så skickar vi en länk till den här guiden.

{{shareGuideController.model.smsStatusMessage}}

SÖK SUPPORT