Alternative Roaming Providers

Du kan från den 1 juli 2014 välja en alternativ leverantör för samtal, sms, mms och datatrafik som konsumeras utanför Sverige men inom EU. Du kan också välja att köpa datatrafik direkt från en utländsk leverantör i ett nät där Telia har roamingavtal.