ETT HÄLSOSAMT OCH SÄKERT SAMHÄLLE FÖR BARNEN

Vi arbetar aktivt för dig och dina barn

Vi arbetar för att skapa en trygg och hälsosam vardag för alla

Vårt arbete sträcker sig från att bekämpa sexuella övergrepp på barn till att uppmuntra fysisk aktivitet och att erbjuda e-hälsolösningar som också leder till miljövinster med minskat resande.

Vi arbetar för att bidra till ett hälsosamt och säkert samhälle

Vi vill förstärka digitaliseringens roll för att bland annat uppnå FN:s globala mål 3 om god hälsa och mål 16 om inkluderande samhällen där barn skall vara fria från alla former av våld.

Så arbetar vi för ett tryggare liv online

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

close information navigation-arrow-down navigation-arrow-right panic playbutton