Så kan HR stötta den digitala transformationen

Publicerad: 2017-11-17 09:27 | Taggar: Kategorier:

I en digital transformation är det lätt att lägga alltför stor vikt vid den första delen av begreppet, alltså tekniken. För de flesta företag är det snarare den andra delen – förändringen – som kräver mest fokus och resurser.

Det kan vara lockande att börja ägna sig åt funderingar kring exempelvis VR och AR när det handlar om digital transformation – fast i själva verket är det antagligen HR som är nyckelbegreppet i sammanhanget.

Det är nämligen en omfattande förändringsresa som ett företag eller en organisation ger sig in på, och då är givetvis det mänskliga perspektivet ytterst viktigt för att lyckas.

– Det digitala är inte det väsentliga, utan det är transformationen som är både mest akut och mest resurskrävande, säger Marie Andervin, rådgivare hos DigJourney och författare inom digital transformation.

Med andra ord: det är lätt att det blir en it-fråga, trots att HR har mycket att bidra med – och ansvara för.

– En stor del av arbetet handlar om en förändring av företagskulturen. Hur stor förändring som behövs varierar förstås, men ett företag som hittills har fokuserat på förvaltning har en lång väg att gå. De behöver få in element som snabbrörlighet, innovation och entreprenörskap på ett sätt som genomsyrar organisationen.

Steget före omvärlden
I den här typen av process är det nära till hands att det uppstår en oro hos medarbetarna, konstaterar Marie Andervin.

– Idealet är om förändringen internt kan vara större än externt, det vill säga att man ligger steget före omvärlden – eller åtminstone i fas. Men det är sällan fallet, och när då medarbetarna förstår att något måste ändras – utan att veta mer än så – är det helt naturligt att de känner oro.

Otrygghet i en organisation vill man givetvis göra allt för att undvika, och lösningen är kommunikation.

– Transparens och tydlighet är något som går igen i flera delar av den digitala transformationen, även här. Medarbetarna måste vara medvetna om vilka planer som finns och hur dessa kommer att påverka dem.

Tydliggöra syftet
Inte minst är det viktigt att de ser vilka fördelar som förändringarna kommer att innebära för dem.

– Jag har sett hur man i allt för många organisationer, till exempel i offentliga sektorn, försöker vara tydliga genom att kommunicera att ”nu är det främsta målet att effektivisera”. Hur känns det för den enskilde medarbetaren? Ja, det är inte otänkbart att det tas som kritik eller som att det finns risk för att ens jobb kommer att bortrationaliseras.

Hon menar dock inte att man ska hålla sig från att effektivisera, det skulle knappast vara särskilt framgångsrikt i långa loppet.

– Det gäller att förklara i ett steg till, att tydliggöra syftet att även fortsättningsvis kunna leverera till sina kunder – men på ett nytt sätt. Här bör man också öppna för att medarbetare är delaktiga i processen. Genom att vara med och påverka skapar man direkt en ökad trygghet.

En pågående förändring
Något annat som gör att HR hamnar på en central plats i den digitala transformationen är att det inte är frågan om ett projekt som har ett tydligt slut – utan det är en ständigt pågående förändring som har påbörjats.

– Det här innebär bland annat att det krävs ett kontinuerligt lärande. Vi människor kan vara snabba på att gå tillbaks till gamla rutiner innan de nya känns riktigt.

Lärandeprocesserna har ytterligare ett viktigt syfte – något som handlar om etik och moral – enligt Marie Andervin.

– Även om det går att automatisera bort många medarbetare, är det verkligen det vi vill? Nej, det tror jag inte: därför måste organisationer samtidigt satsa på medarbetarna, hjälpa dem att växa med uppgiften, så att de är redo för framtiden. Det gör ju samtidigt verksamheten starkare.

Läs också
Feedback för hållbara samhällen
7 Ted Talks som gör dig bättre på ditt jobb
Nya utmaningar för ledare på distans

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste om trender, teknik och digitalt i din inbox.

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

close information navigation-arrow-down navigation-arrow-right panic playbutton