Ayesha Khanna - Växande potential för AI inom hållbarhet

Artificiell Intelligens (AI) kommer att ha mycket att bidra med i hållbarhetsarbetet hos såväl företag som i samhället. Runt hörnet väntar innovationer som bygger på datorseende och språkteknologier. Men det gäller samtidigt att inte blunda för riskerna och begränsningarna, menar Ayesha Khanna på ADDO AI i Singapore.

Redan idag kan olika applikationer med Artificiell Intelligens (AI) bidra till ökad hållbarhet inom en rad områden. Singapore-baserade ADDO AI, en konsultbyrå och inkubator med fokus på just AI, arbetar bland annat med projekt för smarta mobilitetslösningar i städer, automatisk kontroll av industriutrustning, bemanning inom vården och övervakning för att förutse naturkatastrofer.

– Vi är övertygade om att AI kan göra stor nytta när det gäller att skapa hållbara företag och hållbara samhällen. Ett exempel är vårt projekt i Singapore där användarnas resande samlas i en app för att göra det enklare att avstå från att äga en bil, något som förstås ger en direkt effekt på miljön, säger Ayesha Khanna, medgrundare av och vd på ADDO AI, vilket redan för två år sedan lyftes fram av Forbes magazine som en av de fyra främsta AI-bolagen i Asien.

Ett annat projekt kopplat till miljöfrågor är ADDO AI:s arbete med smarta byggnader, där de optimerar temperaturen och energianvändning genom att kombinera Internet of Things och AI.

 

Stärka rättvisa
Inom området social hållbarhet lyfter Ayesha Khanna först fram att AI har en stor potential för att stärka olika former av rättvisa i utvecklingsländer, eftersom det kan bidra till att sänka kostnaden för olika bastjänster i samhället.

– Vården är ett tydligt exempel på hur AI kommer in och gör konkret nytta direkt; till att börja med genom AI-baserade chatbotar som gör rådgivningen tillgänglig på ett helt nytt sätt, säger hon och fortsätter:

– Vårt bemanningsprojekt på ett av USA:s största sjukhus visar också att genom att ha system som förutsäger behoven går det att optimera bemanningen, något som gynnar både patienter och vårdpersonal.

 

5G ger utbildningsmöjligheter
Med hjälp av 5G kommer AI att kunna ta nya steg, menar Ayesha Khanna. Hon ser till exempel hur det kommer att bli lättare att skapa utbildningsmöjligheter på distans.

– En student i till exempel ett afrikanskt land kan få ta del av olika kurser på hög nivå via utbildningssystemet Coursera, och på det sättet få en utbildning som gör att han eller hon kan få en tryggare framtid. Det kan vara samma kurs som på, låt oss säga, Harvard University. Något som bygger på att AI finns med för att bland annat göra automatiska kontroller av studenternas prov och inlämningsuppgifter, säger Ayesha Khanna.

 

Optimerade processer
Sedan finns det förstås en rad exempel på hur även ekonomisk hållbarhet kan gynnas av AI, menar hon:

– Till att börja med finns det så otroligt många företag som inte är lönsamma, och vi har sett hur det går att hitta optimering av processer inom en rad olika branscher med hjälp av AI. Ett viktigt och konkret område är förebyggande underhåll, där sensordata och AI kan göra att ett företag snabbt sänker sina driftskostnader. Samtidigt öppnas det möjligheter till helt nya affärsmodeller, där det till och med kan gå att se vinster för både företaget och kunden.

– Ett exempel är att använda tekniken på termiska satellitbilder för att direkt kunna behandla försäkringsärenden från lantbrukare som yrkar på ersättning för infekterad jord. Alternativet skulle vara en traditionell manuell hantering, som blir både dyrare och mer tidskrävande.

 

Myndigheter i partnerskap
Trots alla de möjligheter som finns och som väntar runt hörnet, är Ayesha Khanna noga med att vara realist – hon vill inte blunda för teknikens risker och begränsningar.

– En av riskerna ligger förstås i den övergripande sårbarheten som alltid finns med i datahantering. Cybersäkerhet handlar bland annat om att undvika att kunddata manipuleras, vid sidan om att skydda sig från såväl datastöld som virusattacker.

Ett sätt att hantera riskerna är regleringar från myndigheter, menar Ayesha Khanna.

– Det är dock en balansgång, eftersom alltför ensidiga regleringar gör att innovationen hämmas i företag. Det måste istället handla om att myndigheterna agerar som en partner till företag, så att det blir ett gemensamt ansvar och utforskande av möjligheter.
 

Data är en baskunskap
För egen del ser hon fram emot att utforska nya områden inom AI, bland annat med hjälp av den stora framstegen inom datorseende (computer vision).

– Dessutom går utvecklingen av språkteknologier som NLP – Natural Language Processing – enormt snabbt just nu. Jag vet att en del säger att 2019 kommer att innebära det breda genomslaget för NLP. Det kommer i så fall kunna göra stor nytt för företag och samhällsinstitutioner inom en rad områden.

Ayesha Khanna är också starkt engagerad i att dagens unga – speciellt tjejer – får kunskaper inom AI och besläktade teknologier. Hon har bland annat startat 21C Girls, ett välgörenhetsinitiativ som ger flickor i Singapore gratis undervisning i kodning och AI.

– Det kan man helt klart se som en form av social hållbarhet. Datakunskap är lika viktigt som att lära sig att läsa, skriva och räkna. Det betyder dock inte nödvändigtvis sådant som programmeringskunskaper, utan i första hand att förstå vad tekniken kan bidra till. Vilka lösningar som blir tillgängliga. Då kommer man att kunna tänka mer fritt inför olika problem och utmaningar i arbetslivet, och genom samarbeten kan lösningarna förverkligas.