08 juli 2024

3 min läsning

5G

Smartare gruva med 5G

Något så enkelt som att ringa ett mobilsamtal har varit en omöjlighet i en gruva - hittills. I Kankbergsgruvan i Västerbotten visar 5G-tekniken vägen mot en smartare, säkrare och effektivare arbetsplats.

Gruvarbetare i Kankbergsgruvan.

Boliden/Tomas Westermark

I Kankbergsgruvan i det malmrika Skellefteåfältet i Västerbotten har man brutit koppar och zink sedan 1960-talet. Genom åren har Kankberg haft sina toppar och dalar, och verksamheten har legat vilande i perioder, men de senaste åren har gruvan varit högst livaktig. Dels är malmbrytningen i gång med bland annat guld som slutprodukt, och dels har Kankbergsgruvan tagit position som en av de absolut modernaste i hela världen. Orsaken? 5G-tekniken.

Att testa 5G i en gruva kan tyckas långsökt, men tvingar fram kreativiteten. Ovan jord är det inga svårigheter att koppla upp maskiner mot internet eller bara ringa ett mobilsamtal – men 400 meter ner är förutsättningarna mer krävande. 5G är en teknik för att skicka större mängder data snabbare, och gruvägaren Boliden tillsammans med samarbetspartners som Ericsson, Volvo, ABB och Telia har utforskat de möjligheter det ger. Kankberg kan skryta med världens första underjordiska 5G-nät, som möjliggjort allt från smart ventilation till fjärrstyrda fordon.

Magnus Leonhardt, innovationschef på Telia, spår att tekniken kommer att skapa helt nya villkor för gruvindustrin.

- Maskiner kommer att göra större delen av det tunga arbetet, arbetarna kommer att jobba med det som är viktigt för att styra maskinerna, säger han.

Maskinerna styrs från kontoret

Ett exempel är fjärrstyrning av gruvmaskiner som hjullastare, där föraren sitter i kontorsmiljö ovan jord och styr maskinen som befinner sig hundratals meter under marken. En betydligt bekvämare och säkrare miljö för föraren, och dessutom en metod som kan ge effektivitetsvinster i produktionen.

- I en gruva har man perioder när det inte är lämpligt att vara där, till exempel efter sprängning. Det kan ibland ta flera timmar att ventilera ut spränggaser. Det vore ju helt fantastiskt om man kunde fortsätta med arbetet att producera malm även under de perioderna, säger Peter Burman, programansvarig för gruvautomation på Boliden.

Om olyckan är framme

Det underjordiska 5G-nätets snabbhet och stabilitet gör det också möjligt att använda sig av positionering även i gruvgångarna. Att kunna avgöra exakt var både maskiner och människor finns i varje ögonblick kan vara en fråga om liv och död i en farlig miljö. Till exempel för att säkra nödstopp så att arbetare inte kommer för nära maskiner i drift, och dels i händelse av en olycka.

- Man vill veta veta exakt var alla är, vart de har tagit vägen nånstans, i vilka räddningskammare de sitter och vilka som inte har lyckats evakuera till säkerhet, säger Peter Burman.

Även trådlöst uppkopplade bergbultar som varnar för seismiska rörelser i berget är en säkerhetsåtgärd som får nya förutsättningar tack vare 5G-nätet.

Nya förutsättningar för gammal industri

Exemplet Kankberg är en intressant illustration av möjligheterna med ny teknik, och även hur förutsättningarna för en hel bransch potentiellt kan förändras. Automatisering, smarta system och realtidsövervakning gör att helt nya roller och kompetenser kan bli nödvändiga i gruvindustrin. När grovjobbet överlåts till maskinerna får människorna ett annat fokus.

- Jag tror man kommer att uppleva att man kommer att jobba med rätt saker, säger Magnus Leonhardt, innovationschef på Telia.

- Jag tror att arbetarna faktiskt inte kommer att behöva vara nere i gruvan i framtiden, man kommer att sitta på andra ställen.