24 januari 2024

4 min läsning

Kundcase

Maskinen som tillverkar kartong dubbelt så snabbt som Usain Bolt kan springa

I Obbola har SCA en ny maskin som tillverkar förpackningskartong i en hastighet av 1400 meter per minut. Det motsvarar en hastighet på 80 kilometer i timmen, eller dubbelt så snabbt som en toppsprinter som Usain Bolt kan springa. På ett år producerar maskinen 725 000 ton kraftliner som används i återvinningsbara förpackningar över hela världen. Du kanske inte visste att SCA och skogsindustrin hör till de mest tekniskt utvecklade branscherna i världen? När SCA bygger världens största pappersbruk i Obbola kopplas maskiner och fordon samman i ett nät från Telia. Det öppnar för maskiner som kommunicerar med varandra från skog till fabrik.

SCA pappersbruk Obbola

Industriella miljöer försvårar bra uppkoppling. Användning av uppkopplade maskiner och fordon med full automatisering ställer exceptionella krav. Det krävs bra signalstyrka och uppkoppling som är mycket tillförlitlig och har lika bra täckning överallt.

På det nya pappersbruket i Obbola väljer därför SCA att satsa på ett privat dedikerat mobilnät som tjänst från Telia. Mobila nät med 4G och 5G har bättre tekniska förutsättningar att hantera en robust uppkoppling med mycket hög tillgänglighet i industriella miljöer där det ofta handlar om behov av stabil täckning över stora ytor.

Det privata nätet lanseras med 4G men är förberett för sömlös uppgradering till 5G. Lokalt placerade antenner och sändare säkerställer att uppkopplade maskiner och fordon kan skicka och ta emot de stora datamängder som krävs utan störningar, i ett nät med mycket hög tillgänglighet och tillförlitlighet avseende nätkapacitet.

Göran Wikström IT-chef SCA
Ny teknik ska göra oss effektivare och öka produktiviteten, och vi gör bara IT-investeringar som vi kan räkna hem.
– Göran Wikström, IT-chef på SCA.

Så drar SCA nytta av det nya nätet

Med snabbare och stabilare uppkoppling får SCA en bättre överblick över sina lager och kan planera produktionen mer effektivt. Med ett privat dedikerat nät går det också att öka produktionsvolymen ytterligare tack vare bättre och mer uppkopplade enheter, samtidigt som risken för avbrott i produktionen minskar.

Nya digitala lösningar gör att vi kan garantera hög tillgänglighet i produktionen. Vi kan övervaka driften och vara proaktiv i underhåll, samt identifiera fel innan de leder till stopptid. Det gör vi i allt högre utsträckning via mobila enheter. Personalen kan då snabbare agera på ny information. Det nät Telia bygger garanterar hög tillgänglighet för dessa enheter och andra uppkopplade system i fabriken.
– Gustaf Nygren, fabrikschef på SCA Obbola.

På SCAs pappersbruk i Obbola kommer det nya nätet bland annat att användas för att koppla upp maskiner och fordon, samt säkerställa att kvaliteten i datatrafiken mellan mobila enheter och underhållssystem på anläggningen är tillräckligt hög.

Man har valt lösningen Telia Privat Dedikerat mobilnät med tillvalet Local Breakout för att garantera att all data som produceras på anläggningen stannar kvar i kundens miljö. En annan fördel är att fördröjningar i mobilnätet minimeras, något som öppnar för användning av mer avancerade digitala lösningar.

När uppgraderingen är genomförd bidrar de mobila lösningarna till att produktionsmålet på 725 000 ton kraftliner om året kan uppnås. Kraftliner är en pappersprodukt som i huvudsak används för att tillverka wellpappförpackningar. Större delen av fabrikens maskiner och utrustning kommer att vara uppkopplade och övervakas digitalt.

Interiör fabrik SCA
Mobila privata nätlösningar levererar en hög tillgänglighet och kan därför vara en viktig möjliggörare vid tillämpningar där uppkopplade saker rör sig över stora ytor.
– Göran Wikström, IT-chef på SCA.

Telias lösning innehåller:

  • 4G & 5G dedikerat mobilnät

  • Hög tillförlitlighet genom Divers och/eller Redundant design

  • Service Level Agreement (SLA) för tjänsterna end-to-end

  • Hög säkerhet med 3GPP Standardiserade tjänster

  • Local BreakOut – Data stannar lokalt på kundens site

  • 24/7/365 övervakning av tjänsten med åtgärd

Fasta nät från Telia används av fler industrier

Mobila dedikerade privata nät möjliggör flera olika nya värdeskapande tillämpningar för bland annat logistikindustri, gruvnäring eller massa- och pappersindustri. Det blir exempelvis möjligt att koppla upp självkörande fordon i en gruva, eller att fjärrstyra truckar på ett industriområde.

Med Telias 5G nät kommer det kunna skickas tio gånger så mycket data genom mobila nätverk – blixtsnabbt och säkert. När fördröjningarna är så minimala som en millisekund öppnar det för oerhörda möjligheter.

Telia tillsammans med Telia Cygate är ensamma om att kunna leverera ett sammanhängande globalt kontorsnät med en ansvarig leverantör. Vår djupa expertis inom säkerhet gör att du kan känna dig trygg med ett val av Telia som leverantör.

Vi designar nät med kunden i fokus. Vi ställer krav på leverantörer, använder hela vår erfarenhet och siktar hållbart framåt. Allt för att ditt företagsnät ska bli en stabil grund för verksamheten, nu och i framtiden.

Fler artiklar i samma ämne: