07 maj 2024

4 min läsning

Kundcase

Hos Boliden rullar uppkopplade jättetruckar dygnet runt utan förare

De truckar som finns i Bolidens gruvor är kolossala fordon som väger mer än 250 ton och med full last upp till 570 ton. Truckarna är stora som tvåvåningshus och har däck som är dubbelt så höga som en människa är lång. Ett felaktigt däcktryck kan i värsta fall få ett av dessa jättedäck att ta eld.

Gruvtruck från Boliden

När man hör ordet truck kanske man får en bild av traditionella gaffeltruckar som kör pallar på ett lager. Dessa monster är dock stora som tvåvåningshus och ett driftstopp kostar stora summor i reparationer och utebliven produktionsvolym. Skulle en brand uppstå i ett däck som överhettar innebär det höga däckstrycket att det är för farligt för brandkåren att närma sig fordonet. Då måste först en jägare tillkallas som på håll kan skjuta sönder däcken och minska explosionsrisken. Med ny sensorteknik som kommunicerar över 4G-uppkoppling från Telia övervakas nu däcken automatiskt för att minska risken för överhettning som kan orsaka brand.

Uppkopplade truckhjul är bara en liten del av historien

Samarbete mellan Boliden och Telia började 2018 med införandet av 4G-uppkopplade sensorer som via Telias nät övervakar däcktrycket i alla truckar vid Bolidens gruva i Aitik. Idag består samarbetet av så mycket mer och vi jobbar tillsammans med Boliden på många sätt för att effektivisera verksamheten och minska risken för driftstopp samtidigt som vi ökar säkerheten för de anställda. Samarbetet har utvecklats från sensorer i däck till att Boliden nu har introducerat fordon som dygnet runt kör autonomt på området.

Tobias Larsson Telia
Nu tar vi nästa viktiga steg och levererar ett fullskaligt dedikerat mobilnät med hög säkerhet och tillgänglighet som skapar förutsättningar för att Boliden ska kunna accelerera sin digitala resa och testa helt nya tekniker i en riktig produktionsmiljö.
– Tobias Larsson, chef Telias företagsaffär.

Lösningen innehåller flera delar

  • Radioplanering och täckningsprojektering

  • Dedikerat privat nät – Enterprise Mobile Network 4G och 5G-redo

  • Privat Local Core från Ericsson

  • Radionät med antenner och basstationer

  • Uppkoppling som möjliggör IoT-lösning för hopkoppling av enheter

  • Ett säkert dataskydd för trafiken i nätet

Stora vinster att göra i en högt konkurrensutsatt bransch

Boliden är bland de främsta gruvföretag i Norden när det gäller hållbar metallproduktion, från fynd till återvinning av metall så som koppar. Att hela tiden ligga i framkant inom teknikutveckling och effektivisering är av största vikt för att hänga med i en mycket konkurrensutsatt bransch. Det övergripande målet i samarbetet mellan Telia och Boliden är att förbättra produktiviteten i verksamheten, men även att förbättra arbetsmiljö och säkerhet för de som befinner sig i gruvan. Grundläggande för att allt ska fungera är en konstant och pålitlig uppkoppling, då gruvdriften inom Boliden bedrivs dygnet runt och varje avbrott medför direkt produktionsbortfall. Behovet av en robust och pålitlig uppkoppling gjorde att Telia fick uppdraget att etablera och drifta ett lokalt 5G-förberett mobilt nät i Aitik söder om Gällivare.

Fördelar med ett eget dedikerat privat nät

Med det nya 5G-redo nätet kan Boliden uppnå utökad och förfinad övervakning och styrning av de maskiner som används i gruvdriften. Introduktionen av vissa autonoma maskiner bidrar till att underlätta bemanningen. Oavsett om de körs av människor eller arbetar självständigt är fordonen i dagbrotten uppkopplade för att möjliggöra optimering av motorer, indikering av temperaturer och övervakning av däcktryck. En avsevärt snabbare och stabilare uppkoppling via 4G och i vid framtida behov 5G ger Boliden möjlighet att koppla upp ytterligare redskap samt stora maskiner för gruvbrytning, vilket både kommer att öka effektivisering och kontinuerlig produktionsledning samt övervakning. Under 2022 introducerade Boliden, med stöd av Telias dedikerade nät, användningen av autonoma truckar som är beroende av stabil uppkoppling och övervakning för att undvika missöden och produktionsstopp.

Frigör digitaliseringskraften – ett steg i taget

Via ett samarbete med Telia, så kan vi tillsammans identifiera och förverkliga olika steg till önskade förbättringar i er verksamhet, och tillsammans bidra till att skapa en tydlig målbild om var ni vill ta er. Ni behöver inte ta alla beslut idag. Inte heller göra hela investeringen på en gång. Vi sätter era behov i centrum och skapar en flexibel lösning som kan växa i takt med er verksamhet. Oavsett om ni behöver utöka kapaciteten för att kunna ansluta fler enheter, hantera ökad trafik eller området där ni vill ha täckning växer kan vi anpassa och bygga ut nätverket för att möta era specifika krav. Telia kan även bistå med rådgivning och har experter inom olika områden. Vi arbetar även i nära samarbete med andra leverantörer så som Ericsson för att koppla samman funktionalitet.