Dedikerade privata nät

Kraftfull och robust mobil kommunikation på ert område.

Fackverk

Ett dedikerat privat nätverk som möter era behov

För företag som strävar efter att ansluta och automatisera sin verksamhet är ett robust och säkert nätverk en absolut nödvändighet.

Efter att år efter år ha levererat nät i Sverige har vi erfarenheten, expertisen och tekniken som krävs för att skapa ett robust och pålitligt dedikerat privat nätverk för er verksamhet. Upplev sömlös kommunikation med en sällan tidigare skådad robusthet i 4G och 5G. Vårt dedikerade nätverk skräddarsys för er och driftas dygnet runt av oss.

 • Säkerhet

  Naturligt inbyggt säkerhet i mobila nät med 3GPP-standard.

 • Skalbarhet

  Vi bygger ut med funktioner eller täckning, i takt med att era behov förändras.

 • Hög tillgänglighet med SLA

  Design som motsvarar era krav, och ofta med redundant eller divers arkitektur.

Vill du veta mer?

Ni behöver inte ha en färdig plan för att ta första steget. Prata med någon av våra specialister idag så berättar vi mer och tar er vidare och tillsammans skapar vi lösningar för er.

Dedikerade privata nät finns i tre olika varianter

EMN High availability

 • För kritisk kommunikation med hjälp av hög tillgänglighet uppsatt i Telias publika nätverk

 • SLA

 • Enkel, redundant eller divers design

EMN High Availability + Local Data Breakout

 • Allt som ingår i EMN High availability.

 • Låg och stabil latency.

 • All data stannar på kundens site/område.

EMN Private Network

 • Allt som ingår i EMN High availability

 • Lokalt nätverk med lokal överlevnadsförmåga

 • Låg och stabil latency

 • Privat och isolerat nätverk

Göran Wikström IT-chef SCA
Mobila privata nätlösningar levererar en hög tillgänglighet och kan därför vara en viktig möjliggörare vid tillämpningar där uppkopplade saker rör sig över stora ytor.
– Göran Wikström, IT-chef på SCA

Vill du veta mer?

Ni behöver inte ha en färdig plan för att ta första steget. Prata med någon av våra specialister idag så berättar vi mer och tar er vidare och tillsammans skapar vi lösningar för er.

Flera aktörer i branchen erbjuder olika varianter på dedikerade privata nät. Skillnaden är att Telia kan erbjuda en omfattande helhetslösning som tar hand om alla era behov för kommunikation. Något som är svårslaget i branchen idag.

Mobiliteten & behoven av mobilitet som skiljer:

Cellulära nät  - 2G, 3G, 4G och 5G, är byggda för stabil uppkoppling vid mobilitet. Det vill säga saker som är i rörelse. Det finns en global standard, samt dedikerat spektrum för varje operatör för att sköta sin radiokommunikation, och logiken för att ge varje mobil eller uppkoppling sköts via mobilnätet, för att på ett effektivt sätt hantera när mobilerna rör sig runt. Logiken för detta sitter i mobilnätet, som ger info till mobilen vilken radiobas den ska prata med, allt eftersom den rör sig.


Wifi  - Bra och ett billigare alternativ vid minimal mobilitet .Ger mycket bra uppkoppling lokalt, ofta väldigt bra för stationära uppkopplingar, man rör sig inom samma Wifi accesspunkt. Det är ett delat öppet spektrum, som alla kan använda vilket utgör risk att det kan störas av andra nät i närheten. Det saknas logik för mobilitet för överkoppling mellan en Wifi accesspunkt till en annan accesspunkt. Det skapar ett kort avbrott i uppkopplingen, när man byter accesspunkt. Till exempel under ett Teams samtal och du rör dig mellan platser på kontoret eller rör dig från ett wifi till mobila nätet.

Network slicing ger kunderna en dedikerad "bit av 5G nätet" för sin datatrafik utan störningar från andra användare. Varje kund kan anpassa sin uppkoppling efter sina behov och medger prioritering av sin mobila datatrafik för optimala prestanda. Det ger en skräddarsydd och effektiv lösning för hög kvalitet och pålitlighet.

Ett Mobilt nät som är helt byggt efter en specifik kunds speciella krav på uppkoppling, tillgänglighet & kapacitet. Det kan designas i olika varianter efter kundbehov. Antingen är nätet är uppkopplat mot Telias nationella nät för optimal kommunikation, som kan vara redundant eller divers arkitektur. Eller som är helt privat nätverk, helt separerat från det publika mobila nätet.

Nätet har förmågor att fungera lokalt på platsen, utan kontakt med omvärlden, drivet av antingen tillgängligets eller säkerhetsskäl. Ni har då ett helt eget mobilnät på ert område, som kan hantera prioritet, tillgänglighet som driftas av Telia i nära samarbete med kunden. Våra erfarenheter visar ofta att ett privat nät kan ofta kombineras med ett dedikerat nät, för att möjligöra access till fler tjänster och användare vid normalt driftläge. Oavsett variant, erbjuder Telia en robust och stabilt uppkoppling. Allt för att undvika potentiella driftsstörningar och säkerhetsrisker i din verksamhet.

Detta är en variant av dedikerat nät som är helt privat nätverk helt separerat från det publika mobila nätet. Nätet har förmågor att fungera lokalt på platsen, utan kontakt med omvärlden, drivet av antingen tillgängligets eller säkerhetsskäl. Ni har ett helt eget mobilnät, som kan hantera prioritet, tillgänglighet som driftas av Telia i nära samarbete med kunden. Ett privat nät kan ofta kombineras med ett dedikerat nät, för att möjligöra access till fler tjänster och användare vid normalt driftläge.

När ni väljer ett privat dedikerat nät från en annan aktör har de möjlighet att operara inom frekvenser är på 3,7 Ghz - 40 Mhz +40 Mhz. Vilket ger en begränsad kapacitet med bara 40 Mhz(+40Mhz), som i sin tur kanske inte kommer räcka till för rätt antal uppkopplade maskiner. Telia bygger istället med alla våra frekvenser vilket ger mer kapacitet. När andra aktörer bygger med 3,7 GHZ över stora ytor krävs det mer utrustning. Vi kan istället använda lägre frekvenser som täcker större ytor med mindre utrustning.

Telias nät stödjer den stora globala volymen av mobiler, mobila bredbandsmodem och IoT-enheter. Medan 3,7 GHZ just nu har ett begränsat utbud. De små volymerna gör även enheterna dyrare för hos andra aktörer.

Det finns ingen skillnad, EMN eller Enterprise Mobile Network är vad vi kallar våra dedikerade privata nät.