27 juni 2024

2 min läsning

IT-säkerhet

Panelsamtal: Elnätens digitala förmåga är en nyckel för omställningen - hur får vi fart på den?

Digitaliseringen av elnäten är en strategisk fråga för samhällets elektrifiering. Samtidigt krävs att telekom- och energibranschen hittar samarbetsformer för att driva digitaliseringen. Utvecklingen går snabbt och elnäten behöver snabbare ställa om för ökad flexibilitet. Hur ökar vi takten?

Bildkollage som visar människor och miljöer från Almedalen

Via videolänken ovan kan du se panelsamtalet live när det äger rum.

Utbyggnadsbehovet inom svenska elnät är stor. 945 miljarder behöver satsas fram till 2045 men stora utmaningar finns i att ha resurser och kompetens att genomföra det. Flexibla avtal och resurser kommer bli avgörande för att kostnadseffektivt möta elnätens behov på vägen mot 300 TWh 2045. Digitaliseringen av elnäten är en strategisk fråga för samhällets elektrifiering. Samtidigt krävs att telekom- och energibranschen hittar samarbetsformer för att driva digitaliseringen. Utvecklingen går snabbt och elnäten behöver snabbare ställa om för ökad flexibilitet. I detta samtal samlas representanter från telekombranschen, energibranschen och politiken för att identifiera konkreta steg för att öka takten i arbetet.

Samtalet leds av Niclas Sigholm - expert på energibranschen. Paneldeltagare kommuniceras löpande.

Bekräftade medverkande:

  • Arne Bergvik, Energistrateg (Moderator), Sigholm

  • Anders Olsson, VD, Telia Sverige

  • Erik Ekudden, Group CTO, Ericsson

  • Tobias Larsson, Chef, företagsaffären, Telia Sverige

  • Eva Vitell, Divisionschef, System, Svenska Kraftnät

  • Per-Anders Gustafsson, VD, Göteborgs Energi

  • Annika Viklund, Chef för eldistribution, Vattenfall

  • Monica Haider, Riksdagsledamot, Socialdemokraterna

  • Camilla Brodin, Riksdagsledamot, Kristdemokraterna

Datum: Onsdag 26 juni

Tid: 13:00 - 13.45

Plats: Hos oss på S:t Hansgatan 9, "Rosenhill Trädgård"

Tillbaka till eventsidan

Här kan du se panelsamtalet live när det äger rum, eller i lugn och ro efter att eventet är slut.

Du måste godkänna statistiska och analytiska cookies

Du måste godkänna statistiska och analytiska cookies för att kunna se det här innehållet.