27 juni 2024

1 min läsning

IT-säkerhet

Panelsamtal: Samverkan mot bedrägerier - hur vi kan hjälpa våra äldre att vara trygga online?

När samhället blir alltmer digitalt ökar också risken för digitala bedrägerier. Hur kan vi genom samverkan skapa en trygg digital miljö som uppmuntrar fler att våga använda digitala samhällstjänster, samtidigt som vi effektivt bekämpar digitala bedrägerier?

Bildkollage som visar människor och miljöer från Almedalen

Via videolänken ovan kan du se panelsamtalet live när det äger rum.

I dagens digitaliserade samhälle är tillgången till teknik och kunskap avgörande för full delaktighet. Trots digitaliseringens fördelar upplever många en känsla av utanförskap och osäkerhet online, särskilt med ökningen av digitala bedrägerier som skapar otrygghet. Äldre personer är en grupp som är särskilt utsatt. Att säkerställa digital inkludering handlar om mer än att bara tillhandahålla teknik, det är av stor vikt att användarna känner sig trygga och har förtroende för de digitala tjänster som samhället erbjuder. Hur skapas ett sådant förtroende? Vilka insatser pågår? Vad mer behöver göras? Hur kan vi samverka för att bli bättre? Paneldeltagarna presenteras löpande.

Bekräftade medverkande:

  • Erik Slottner, Civilminister, Finansdepartementet

  • Per Långsved, Sverigechef, Nordea

  • Jan Olsson, Kriminalkommissarie, Polismyndigheten

  • Anna Löfdahl, Tf. förbundssekreterare, PRO

  • Anders Olsson, VD, Telia Sverige

  • Åsa Kåryd, Moderator, Telia Sverige

Datum: Torsdag 27 juni

Tid: 13:45 - 15.00

Plats: Hos oss på S:t Hansgatan 9, "Rosenhill Trädgård"

Tillbaka till eventsidan

Här kan du se panelsamtalet live när det äger rum, eller i lugn och ro efter att eventet är slut.

Du måste godkänna statistiska och analytiska cookies

Du måste godkänna statistiska och analytiska cookies för att kunna se det här innehållet.