Almedalen 2024

Telia vill aktivt bidra till en säker och hållbar omställning av samhället – som också bidrar till Sveriges tillväxt och konkurrenskraft. En robust och säker digital infrastruktur är avgörande för denna omställning och Almedalen är en naturlig arena för oss att driva den typen av frågeställningar.

Vi håller till på Villa Rosenhill i centrala Visby – mitt i Almedalsvimlet. Här öppnar vi upp portarna till vår lummiga trädgård där vi bjuder in till panelsamtal, möten och möjligheten att utforska spännande demos på nya typer av innovativa digitala tjänster och verktyg. Vi håller öppet hela dagarna – och du är välkommen till oss!

Under årets Almedalen kommer vi fokusera på frågor som hur de ökade kraven på säkerhet och i synnerhet NATO-medlemskapet påverkar den digitala utvecklingen i Sverige, var vi står i den digitaliseringen av samhällsviktiga områden som industri, energi, transporter fastigheter och offentlig sektor – samt hur vi kan stärka medborgarnas digitala förmågor och motståndskraft för att kunna tillgodogöra sig ny teknik och samtidigt skydda sig mot nya hot.

Vill du sitta ner för att diskutera dessa eller andra frågor – hör av dig! Vi kommer att ha representanter från både vår ledning och affär på plats.

Datum
24–27 juni 2024
Tid
22.00–22.00
Bildkollage som visar människor och miljöer från Almedalen

Infrastruktur i samhällets tjänst

Nedan hittar du detaljer för de olika panelsamtal som kommer att genomföras under årets event. Vi fyller på med fler i takt med att innehåll och talare spikas så vi kan berätta mer.

Sverige rustar för NATO – ett hinder eller katalysator för samhällets digitala omställning?

Hur påverkar NATO-medlemskapet Sveriges digitalisering? Vilka blir kraven på att öka vår digitala motståndskraft? Men kan även NATO-samarbetet bli en katalysator för ökad innovationskraft som inte bara gör Sverige säkrare – men också mer konkurrenskraftigt?

Den 7 mars 2024 inträdde Sverige som fullvärdig medlem i NATO – ett par dagar senare hissades flaggan vid högkvarter i Bryssel - ett historiskt ögonblick. Men hur kommer NATO-medlemskapet påverka Sveriges digitalisering? Vilka konkreta steg behöver vi ta för att öka vår digitala motståndskraft? Blir kraven på säkerhet ett hinder eller katalysator för den digitala omställningen av samhället? Och kan NATO-samarbetet faktiskt bidra till att öka innovationskraft, teknikanvändning och leda till nya affärsmöjligheter som inte bara gör Sverige säkrare – men också mer konkurrenskraftigt? Det utforskar vi i denna spännande panel – som samarrangeras av Telia och Försvarsmakten. Paneldeltagarna presenteras löpande.

Bekräftade medverkande:

 • Michael Claesson, Försvarsstabschef, Försvarsmakten

 • Anders Olsson, VD, Telia Sverige

 • Staffan Åkesson, CTO, Telia Sverige

Datum: Onsdag 26 juni

Tid: 11:45 - 12.30

Plats: Hos oss på S:t Hansgatan 9, "Rosenhill Trädgård"

Elnätens digitala förmåga är en nyckel för omställningen - hur får vi fart på den?

Digitaliseringen av elnäten är en strategisk fråga för samhällets elektrifiering. Samtidigt krävs att telekom- och energibranschen hittar samarbetsformer för att driva digitaliseringen. Utvecklingen går snabbt och elnäten behöver snabbare ställa om för ökad flexibilitet. Hur ökar vi takten?

Bakgrund:

Utbyggnadsbehovet inom svenska elnät är stor. 945 miljarder behöver satsas fram till 2045 men stora utmaningar finns i att ha resurser och kompetens att genomföra det. Flexibla avtal och resurser kommer bli avgörande för att kostnadseffektivt möta elnätens behov på vägen mot 300 TWh 2045. Digitaliseringen av elnäten är en strategisk fråga för samhällets elektrifiering. Samtidigt krävs att telekom- och energibranschen hittar samarbetsformer för att driva digitaliseringen. Utvecklingen går snabbt och elnäten behöver snabbare ställa om för ökad flexibilitet. I detta samtal samlas representanter från telekombranschen, energibranschen och politiken för att identifiera konkreta steg för att öka takten i arbetet.

Samtalet leds av Niclas Sigholm - expert på energibranschen. Paneldeltagare kommuniceras löpande.

Bekräftade medverkande:

 • Arne Bergvik, Energistrateg (Moderator), Sigholm

 • Anders Olsson, VD, Telia Sverige

 • Erik Ekudden, Group CTO, Ericsson

 • Tobias Larsson, Chef, företagsaffären, Telia Sverige

 • Eva Vitell, Divisionschef, System, Svenska Kraftnät

 • Per-Anders Gustafsson, VD, Göteborgs Energi

 • Annika Viklund, Chef för eldistribution, Vattenfall

 • Fredrik Olovsson, Riksdagsledamot, Socialdemokraterna

 • Camilla Brodin, Riksdagsledamot, Kristdemokraterna

Datum: Onsdag 26 juni

Tid: 13:00 - 13.45

Plats: Hos oss på S:t Hansgatan 9, "Rosenhill Trädgård"

Digitaliseringens roll i nyindustrialiseringen av norra Sverige – hot och möjligheter

Vilken roll har tekniken och digitaliseringen i de stora industrisatsningar som nu genomförs i norra Sverige? Vilka är möjligheterna och utmaningarna, särskilt givet det försämrade säkerhetsläget i omvärlden?

Den nyindustrialisering som nu pågår i norra Sverige – med över 1 000 miljarder kronor i investeringar - är helt avgörande för landets gröna hållbara omställning. Digitalisering och ny teknik som 5G och AI är en förutsättning för möjliggörandet av denna omställning. I denna spännande panel samlar vi näringsliv och politik som utforskar möjligheterna med ny teknik för att förverkliga och accelerera dessa kritiska industrisatsningar – men även vilka barriärer och hot som finns, och hur vi tar oss an dem. Hur påverkar till exempel det försämrade säkerhetsläget och NATO-medlemskapet den regionala digitala utvecklingen – och vilka krav ställer det på den underliggande digitala infrastrukturen? (Nya talare annonseras löpande.)

Bekräftade medverkande:

 • Carina Sammeli, Kommunstyrelsens ordförande i Luleå kommun

 • Anne Graf, Head of Regional Affairs, H2 Green Steel

 • Tobias Larsson, Chef, företagsaffären, Telia Sverige

Datum: Torsdag 27 juni

Tid: 09:00 - 09.45

Plats: Hos oss på S:t Hansgatan 9, "Rosenhill Trädgård"

Samverkan mot bedrägerier - hur vi kan hjälpa våra äldre att vara trygga online?

När samhället blir alltmer digitalt ökar också risken för digitala bedrägerier. Hur kan vi genom samverkan skapa en trygg digital miljö som uppmuntrar fler att våga använda digitala samhällstjänster, samtidigt som vi effektivt bekämpar digitala bedrägerier?

I dagens digitaliserade samhälle är tillgången till teknik och kunskap avgörande för full delaktighet. Trots digitaliseringens fördelar upplever många en känsla av utanförskap och osäkerhet online, särskilt med ökningen av digitala bedrägerier som skapar otrygghet. Äldre personer är en grupp som är särskilt utsatt. Att säkerställa digital inkludering handlar om mer än att bara tillhandahålla teknik, det är av stor vikt att användarna känner sig trygga och har förtroende för de digitala tjänster som samhället erbjuder. Hur skapas ett sådant förtroende? Vilka insatser pågår? Vad mer behöver göras? Hur kan vi samverka för att bli bättre? Paneldeltagarna presenteras löpande.

Bekräftade medverkande:

 • Erik Slottner, Civilminister, Finansdepartementet

 • Per Långsved, Sverigechef, Nordea

 • Jan Olsson, Kriminalkommissarie, Polismyndigheten

 • Anna Löfdahl, Tf. förbundssekreterare, PRO

 • Anders Olsson, VD, Telia Sverige

 • Åsa Kåryd, Moderator, Telia Sverige

Datum: Torsdag 27 juni

Tid: 13:45 - 15.00

Plats: Hos oss på S:t Hansgatan 9, "Rosenhill Trädgård"


Fler panelsamtal kommer snart att presenteras på denna sida

Tips: Om du vill återbesöka Almedalen 2023 så hittar du inspelat material här: Almedalen 2023

Kontakta oss om Almedalen 2024

Våra profiler finns på plats och deltar gärna i seminarier. För att komma i kontakt med oss för mötesbokningar eller inbjudningar, vänligen mejla event manager Martin Schenström.

Våra talare

 • Anders Olsson vd på Telia Sverige

  Anders Olsson – vd Telia Sverige

  Anders är sedan 2018 VD för Telia Sverige, Sveriges ledande telekomoperatör. Han är också en del av Telia Companys koncernledning och har lång erfarenhet av seniora befattningar inom telekombranschen.

 • Staffan Åkesson, teknisk chef på Telia Sverige

  Staffan Åkesson – teknisk chef, Telia

  Staffan ansvarar för Telias digitala infrastruktur i Sverige, inklusive fasta och mobila nät, datahallar och fysisk infrastruktur.

 • Tobias Larsson – chef för B2B, Telia

  Tobias Larsson – chef för B2B, Telia

  Tobias driver Telias företagsaffär, en av Sveriges största leverantörer av kommunikations- och IT-tjänster till företag och offentlig sektor. Han har lång erfarenhet av att stötta företag och organisationer med digitalisering, innovation och strategi, bland annat som vice vd på Capgemini Invent, ett av landets ledande konsultföretag.

 • Åsa Kåryd, marknadsansvarig digital inkludering på Telia

  Åsa Kåryd – marknadsansvarig digital inkludering, Telia

  Åsa leder arbetet med digital inkludering på Telia i Sverige, och samarbetet med kommuner för att fler grupper i samhället som seniorer och småföretagare ska kunna tillgodogöra sig digitala tjänster. Åsa har lång erfarenhet av ledarskap och utbildning och har tidigare bland annat varit rektor och lärare.

 • Magnus Leonhardt, ansvarif för strategi och innovation B2B på Telia

  Magnus Leonhardt – strategi och innovation B2B, Telia

  Magnus har mer än 25 års erfarenhet från tech-branschen. Med blicken ständigt riktad mot framtiden ansvarar han för Telia B2Bs strategiarbete, med utgångspunkt i de samhällstrender och den teknikutveckling som formar företags och offentliga verksamheters långsiktiga digitaliseringsbehov.

 • Simon Binder, säkerhetsarkitekt på Telia Cygate

  Simon Binder – säkerhetsarkitekt, Telia Cygate

  Simon har lång erfarenhet från IT-branschen och har hunnit bocka av de flesta roller inom IT. Han har även författat utbildningsmaterial för kompetensutveckling av IT-personal. En röd tråd i Simons karriär är kundnära uppdrag med fokus på att designa IT-infrastruktur för användarnära tjänster, ofta kopplade till den digitala arbetsplatsen.

 • Jonas Drougge, chef för uppkopplade & smarta fastigheter på Telia

  Jonas Drougge – chef uppkopplade & smarta fastigheter, Telia

  Jonas Drougge har över 10 års erfarenhet av digitalisering av fastighetsbranschen. Jonas är på plats i Almedalen med en stark drivkraft att skapa rätt förutsättningar för fastighetsägare att lyckas med sin digitaliseringsresa – för smartare fastigheter och hållbarare samhällen.

 • Rickhard Broman, ansvarig för offentlig sektor på Telia

  Rickhard Broman – ansvarig för offentlig sektor, Telia

  Rickhard Broman har utmanat IT- och telekombranschen i över tjugo år. Genom digitaliseringens fulla potential strävar han att bygga en framtid där teknologi, och mänsklig potential förenas för att skapa ett mer inkluderande och konkurrenskraftigt Sverige.

 • Annette Linander - affärsutvecklare på Telia

  Annette Linander - Affärsutvecklare Telia Infra

  Annette Linander arbetar som affärsutvecklare inom Telia Infra med fokus på kommuner. Är relativt ny inom Telia men har en gedigen erfarenhet inom Telecom och som politiker på kommunal och regional nivå. Anette brinner för digitaliseringens möjligheter att fungera som en avgörande faktor för att klara välfärdsutmaningarna i framtiden.